CDIC 2023

True IDC และ Alibaba Cloud จับมือพัฒนา Multi-cloud และเสริมศักยภาพให้กับแรงงานดิจิทัลของไทย [Guest Post]

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ ทรู ไอดีซี ร่วมกับ อาลีบาบา คลาวด์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีและบริการคลาวด์คอมพิวติ้งไปยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของประเทศให้เพิ่มพูนทักษะและความรู้ด้านดิจิทัลที่จำเป็น โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีคุณธีรพันธุ์ เจริญศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไปของทรู ไอดีซี และคุณเซลิน่า หยวน ประธานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ อาลีบาบา คลาวด์ อินเทลลิเจนซ์ เป็นตัวแทนในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

ทั้งนี้ ทรู ไอดีซี และ อาลีบาบา คลาวด์  ได้ร่วมมือกันปลดล็อกศักยภาพการทำธุรกิจด้วยการนำความสามารถของเทคโนโลยีคลาวด์มาปรับใช้ผ่านความร่วมมือ 3 ด้าน ประกอบด้วย

1. การขยายศักยภาพในการให้บริการมัลติคลาวด์ร่วมกัน

ภายใต้ความร่วมมือนี้ทรู ไอดีซีจะเป็นพันธมิตรผู้ให้บริการระบบคลาวด์สาธารณะของอาลีบาบา คลาวด์อย่างเป็นทางการ รวมถึงจะร่วมพัฒนาโซลูชันมัลติคลาวด์ (Multi-cloud Solution) เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของทรู ไอดีซีและอาลีบาบา คลาวด์ให้สามารถทำงานร่วมกันและครอบคลุมการทำงานแบบคลาวด์เนทีฟ (Cloud Native) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางด้านดิจิทัลขององค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย

2. การเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มบุคลากรด้านเทคโนโลยีคลาวด์ในประเทศไทย

ทรู ไอดีซีและอาลีบาบา คลาวด์ จะมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนากลุ่มบุคลากรด้านเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Professional) ให้มีความรู้ความสามารถในการปรับใช้บริการคลาวด์และเครื่องมือที่หลากหลายให้ดียิ่งขึ้นและสามารถช่วยเร่งการขับเคลื่อนองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการก้าวไปสู่การดำเนินธุรกิจแบบดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว

3. การสนับสนุนการลงทุนด้านการพัฒนาชุมชนเทคโนโลยีของประเทศไทย 

ทรู ไอดีซีและอาลีบาบา คลาวด์จะร่วมกันสนับสนุนชุมชนเทคโนโลยี (Tech Community) ของไทย โดยตั้งเป้าให้ครอบคลุมสมาชิกที่หลากหลายทั้งสายงานธุรกิจ สายงานด้านไอทีและดิจิทัล ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจด้านไอทีและดิจิทัลมากถึง 20,000 รายภายในปี 2566 โดยชุมชนนี้จะการสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ในการใช้งานระบบคลาวด์ รวมถึงส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้การใช้งานคลาวด์ผ่านการฝึกอบรม การปฏิบัติจริง และการรับรองความสามารถเพื่อเสริมทักษะด้านดิจิทัล ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0

ในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลชั้นนำของไทย ทรู ไอดีซีมุ่งมั่นที่จะยกระดับทุกอุตสาหกรรมให้มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลไปสู่ก้าวที่ไกลกว่า


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Sirisoft ผนึกกำลัง Red Hat และ VST ECS นำเสนอ Red Hat OpenShift Platform Plus [Guest Post]

Sirisoft (สิริซอฟต์) ผู้ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของไทย ผนึกกำลัง Red Hat (เร้ดแฮท (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการด้านโซลูชันโอเพ่นซอร์สระดับแนวหน้าของโลก และ VST ECS (วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) …

Intel ออกบริการ Trust-as-a-Service ภายใต้โปรเจ็ค ‘Amber’

Project Amber ถูกวางตัวให้เป็นบริการ SaaS ที่จะช่วยเรื่องของการตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อมนั้นๆมีความถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่ โดยเป็นบริการแรกในส่วนของ Trust Authority ที่ถูกเปิดตัวออกมา