CDIC 2023

มุมมองแห่งอนาคตของ Trend Micro จากคุณ Eva Chen ในงาน Perspective 2021

จากงาน Trend Micro Perspective 2021 คุณ Eva Chen ผู้ร่วมก่อตั้ง (Co-founder) และ CEO (Chief Executive Officer) ของบริษัทได้แสดงวิสัยทัศน์ใน Keynote Session ถึงมุมมองแห่งอนาคตของ Trend Micro ไว้ ด้วยประโยคคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดของโลกยุค Digital Transformation นั่นคือ “ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Data to Decision) เป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด”

“อย่างที่ทุกคนได้พบประสบการณ์เดียวกันทั่วโลก การล็อคดาวน์เนื่องด้วยการแพร่ระบาดนั้นทำให้ไม่สามารถเจอหน้ากันจริง ๆ ได้ หากแต่ก็ได้ทำให้เกิดการเร่งทำ Digital Transformation ขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะต้องปรับไปทำงานที่บ้าน (Work From Home) เรียนที่บ้าน ไม่สามารถไปเที่ยวกันได้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้ผู้คนต้องใกล้ชิดกับสงครามไซเบอร์มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งอาชญากรไซเบอร์ก็เกิดขึ้นมาใหม่มากมาย จึงทำให้โซลูชันด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ของทาง Trend Micro ต้องมีความก้าวหน้าอย่างมากที่จะช่วยป้องกันอันตรายต่าง ๆ ได้” คุณ Eva กล่าว

และตามที่คุณ Eva ได้ให้ข้อมูล Threat Landscape ในปี 2020 ที่ผ่านมานั้น ได้มี ransomware กลุ่มใหม่ที่ตรวจพบเพิ่มขึ้นมากกว่า 34% ในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นความท้าทายครั้งใหม่ของ Trend Micro โดยคุณ Eva มองว่าเกิดจาก 2 ปัจจัยใหญ่ ๆ นั่นคือโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่เปลี่ยนแปลงไป และพฤติกรรมผู้ใช้ (User behavior) ที่เปลี่ยนแปลงไป

Image credit: Trend Micro

ปัจจัยแรกในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนั่นคือการที่ผู้ใช้งานเริ่มปรับเปลี่ยนมาอยู่บนคลาวด์ (Cloud) กันมากขึ้น หากแต่ 56% ขององค์กรที่พบเจอกับปัญหานั้นมีสาเหตุมาจากการตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ได้มีการปรับอัปเดต Patch เพื่อป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสมเพียงพอ ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งนั่นคือเรื่องของเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติงาน (Operational Technology : OT) ที่เริ่มทำ Digital Transformation จึงทำให้เริ่มถูกโจมตีในฝั่งนี้มากยิ่งขึ้น

Image credit: Trend Micro
Image credit: Trend Micro

แต่ส่วนที่มีค่ามากที่สุดในการทำ Digital Transformation นั่นคือ “ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Data to Decision) เป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด” ซึ่งไม่ใช่แค่เก็บข้อมูลให้ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องทำให้เชื่อมต่อกันทั้งหมดด้วย เพื่อให้สามารถนำมาใช้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ในการดำเนินธุรกิจ ณ ปัจจุบัน

Image credit: Trend Micro

และวิธีการรับมือความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับข้อมูลเพื่อการตัดสินใจนั้น จะต้องมีการดูแลรักษาความปลอดภัยในทุก ๆ จุดที่มีการเชื่อมต่อข้อมูล ทั้งจุดที่ใช้ดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และจุดที่เป็นเสมือน Data Lake ที่มีการเชื่อมข้อมูลไว้ด้วยกัน  จึงทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาแพลตฟอร์มความปลอดภัยให้สามารถตรวจสอบทิศทางการไหลของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และหาทางป้องกันความปลอดภัยในทุก ๆ จุด ซึ่ง Trend Micro Vision One นั้นเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยตรวจสอบในทุก ๆ จุดที่มีการดึงข้อมูลและจุดที่เป็น Data Lake อีกทั้งสามารถนำเสนอภาพรวมความปลอดภัยของทั้งระบบให้กับผู้ใช้ได้ว่าสถานะเป็นอย่างไร และมีปัญหาอะไรที่จะต้องให้ผู้ใช้งานตัดสินใจดำเนินการบ้าง

Image credit: Trend Micro

ด้วยสถานการณ์จริงที่คุณ Eva ยกขึ้นมา เครื่องมือ Trend Micro Vision One นั้นสามารถคัดกรองปัญหาต่างๆ จากข้อมูล raw log ขนาด 137M ให้เหลือเพียงแค่ 3 hit เท่านั้นที่จะนำเสนอให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบได้ว่าการโจมตีมาจากที่ใด ซึ่งจะต้องให้ผู้ใช้งานตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร

Image credit: Trend Micro

นอกจากนี้ คุณ Eva ยังทิ้งท้ายในเชิงกลยุทธ์ของแพลตฟอร์มที่วางไว้เหนือกว่าเทคโนโลยี นั่นคือข้อได้เปรียบทางธุรกิจซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่ลูกค้าจะสามารถนำข้อมูลมาเชื่อมต่อกัน ทำให้สามารถใช้งานใช้ประโยชน์ได้จากข้อมูลอย่างรวดเร็ว และเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ รวมทั้งลูกค้าสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นั่นเอง

Image credit: Trend Micro

About nittaya

Previously worked as an English lecturer and eventually becomes an ADPT content writer to inspire readers under "ADAPT, ADEPT, ADOPT" concepts อดีตอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ผู้ผันตัวมาเป็นนักเขียน ADPT หวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านภายใต้แนวคิด "ADAPT, ADEPT, ADOPT"

Check Also

เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ BAYCOMS Cybersecurity Day 2023 วันที่ 6 ตุลาคม 2023

Bay Computing ขอเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT Security เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ BAYCOMS Cybersecurity Day 2023 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ธีม “First Class Cybersecurity to …

รับชมคลิปงานสัมมนาย้อนหลัง IBM Solutions Summit 2023

รับชมคลิปย้อนหลังงานสัมมนา IBM Solutions Summit 2023 ได้แล้วที่นี่!