Black Hat Asia 2023

IMC Institute เปิด 3 หลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้บริหารองค์กร พร้อมศึกษาดูงานที่ประเทศจีน

IMC Institute เปิด 3 หลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้บริหารองค์กร ได้แก่ Digital Transformation Strategy (5 วัน), Big Data in Action (2 วัน) และ บล็อกเชนสำหรับผู้บริหาร (2 วัน) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ พร้อมศึกษาดูงานที่ China Information Technology Expo (CITE) นครเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน

หลักสูตร Digital Transformation Strategy 5 วัน เข้มข้น
โดย 10 วิทยากรทรงคุณวุฒิ เริ่ม 26 กุมภาพันธ์นี้ ทุกวันอังคาร
พร้อมเลือกเข้าศึกษาดูงาน มองโลกกว้าง กับทริปดูงาน China Information Technology Expo (CITE) นครเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน

Digital Transformation Strategy จะช่วยให้เกิดความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในโลกดิจิทัล เข้าใจถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่กำลังเข้ามา Disrupt การทำธุรกิจ ทั้งที่มาช่วยสร้างมูลค่าและทำให้เกิดความเสี่ยงต่อธุรกิจ รวมถึงนโยบายและกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับฟังกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากมาย เพื่อให้สามารถกำหนดทิศทางวางแผนการสร้างกลยุทธ์ด้านดิจิทัลให้กับองค์กร รวมถึงติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่เกิดจากการวางกลยุทธ์ด้านดิจิทัล พร้อมเลือกเข้าศึกษาดูงาน China Information Technology Expo (CITE)  นครเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.imcinstitute.com/digitalTransform

การใช้ Blockchain สำหรับประยุกต์ใช้ในธุรกิจ วันที่ 12 – 13 มีนาคมนี้

Blockchain for Management and Executives เพื่อให้ความเข้าใจพื้นฐานและการประยุกต์การใช้ Blockchain ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่ง ในเทคโนโลยีที่สำคัญซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบในธุรกิจอุตสาหกรรมจำนวนมาก หลักสูตรนี้จะนำเสนอเทคโนโลยีที่อยู่ใน Blockchain รวมไปถึงการเข้ารหัสข้อมูล Cryptography กระบวนการใช้โครงข่าย Peer-to-Peer และ Cryptocurrency ผู้อบรมจะเข้าใจแนวคิดของ Blockchain ว่ามีการทำงานอย่างไร? และเข้าใจคุณสมบัติของ Blockchain และแนะนำการประยุกต์ใช้ Blockchain ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.imcinstitute.com/blockchainmgt

หลักสูตรการประยุกต์ใช้งาน Big Data ในองค์กร โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
พร้อมเลือกเข้าศึกษาดูงาน มองโลกกว้าง กับทริปดูงาน China Information Technology Expo (CITE) นครเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน

Big Data in Action for Senior Management หลักสูตรนี้จะเป็นการปูพื้นฐานหลักการของ Big Data ให้กับผู้บริหารด้านไอทีหรือผู้บริหารด้านอื่นๆ การนำ Big Data เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร ตัวอย่างการใช้งาน การเตรียมพร้อมด้านบุคลากร ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ การทำ Workshop เพื่อให้เข้าใจถึงการประยุกต์ใช้งาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.imcinstitute.com/bigdatamgmt

เกี่ยวกับ IMC Institute

IMC Institute ศูนย์รวมข้อมูลเชิงวิชาการและพัฒนาศักยภาพความสามารถให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรม IT เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในโลกของยุคเศรษฐกิจ เปิดหลักสูตรอบรมที่ครอบคลุมเนื้อหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่องค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีความจำเป็นต้องนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ดูรายละเอียดหลักสูตรต่างได้ที่ http://www.imcinstitute.com/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

เสริมแกร่งความมั่นคงปลอดภัยในที่ทำงานด้วยบริการไอทีฉลาดล้ำกว่าเคย

บทความโดย คุณธเนศ อังคศิริสรรพ ผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคอินโดจีน เลอโนโว ด้วยรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดและยืดหยุ่นในองค์กรหลายแห่ง บริษัทหลายแห่งต่างกำลังพยายามตอบสนองต่อความคาดหวังและลำดับความสำคัญของพนักงาน ฝั่งทีมไอทีเองก็ต้องรักษามาตรฐานการให้บริการจากทางไกลในระดับสูงเพื่อสนับสนุนให้พนักงานยังคงสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง การทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น บริษัทจะต้องสร้างระบบไอทีที่แข็งแกร่งทนทานยิ่งขึ้นพร้อมกับคงไว้ซึ่งแนวทางใหม่ในการทำงาน  อย่างไรก็ตาม ความท้าทายคือ สภาพแวดล้อมการทำงานแบบไฮบริดในทุกวันนี้ทำให้การจัดการจากระยะไกลนั้นซับซ้อนยุ่งยาก ระบบการจัดการทรัพยากรรุ่นเก่ายิ่งทำให้ผู้ดูแลระบบไอทีจัดการงานและภัยคุกคามเชิงรุกได้ยากกว่าเดิม …