Thomson Reuters จับมือ IBM นำเสนอ IBM Watson ให้องค์กรตัดสินใจได้ดีขึ้นด้วย Cognitive Computing

ibm_logo

Thomson Reuters ผู้นำทางด้านข้อมูลข่าวสารสำหรับการตัดสินใจระดับองค์กร ได้จับมือกับ IBM เพื่อปรับปรุงโซลูชั่นสำหรับนำเสนอกลุ่มลูกค้าองค์กรของ Thomson Reuters ให้ดีขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยี Coginitive Computing จาก IBM Watson ซึ่งความสามารถในการเรียนรู้ข้อมูลได้ของ Watson ที่คล้ายคลึงกับมนุษย์นี้ จะช่วยให้การคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลของลูกค้า Thomson Reuters ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ibm_watson_cognitive_computing

การพัฒนาโซลูชั่นใหม่ครั้งนี้ของ Thomson Reuters จะครอบคลุมการตอบโจทย์ด้านการนำเสนอข้อมูลสำหรับ่กลุ่มธุรกิจการเงิน, การจัดการความเสี่ยง, กฏหมาย, ภาษีและการบัญชี, การจัดการสิทธิบัตร, วิทยาศาสตร์ และสื่อ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจในระบบ Cognitive Computing ที่ทำการเรียนรู้ได้ของ IBM Watson นี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/ibmwatson/

ที่มา: http://www.ibm.com/press/us/en/pressrelease/47794.wss 


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] บรรยากาศงานสัมมนา The SAP S/4HANA Movement

จบกันไปแล้วกับงาน The SAP S/4HANA Movement อีกหนึ่งงานสัมมนาที่ทางทีมงาน ISS Consulting ร่วมกับ SAP Thailand จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารจากองค์กรธุรกิจต่างๆ ที่ปัจจุบันใช้ระบบ ERP ของ SAP เวอร์ชั่นตั้งแต่ ECC6 ลงมา ได้มารับฟังถึงแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบ ERP จากเดิมไปสู่ SAP S/4HANA เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่การเป็น Digital Business ที่สามารถนำข้อมูลธุรกิจมาใช้งาน วิเคราะห์ และต่อยอดได้อย่างรวดเร็วคล่องตัว

NEXUS เชิญร่วมสัมมนาฟรี “Digitizing Intelligent Omni-Channel for your Retail Business” อาวุธลับความสำเร็จของธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบใหม่

บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา วางระบบซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจ ร่วมกับ SAP ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ อันดับ 1 และ DELL EMC ผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์ ชั้นนำของโลก ขอเรียนเชิญผู้บริหาร ทีมไอที และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา "Digitizing Intelligent Omni-Channel for your Retail Business" เพื่อเรียนรู้แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาเปลี่ยนให้ธุรกิจค้าปลีกของคุณก้าวสู่การเป็น Omni-Channel และ Online-to-Offline (O2O) ได้อย่างเต็มตัว ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2019 โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังนี้