Black Hat Asia 2023

Thomson Reuters จับมือ IBM นำเสนอ IBM Watson ให้องค์กรตัดสินใจได้ดีขึ้นด้วย Cognitive Computing

ibm_logo

Thomson Reuters ผู้นำทางด้านข้อมูลข่าวสารสำหรับการตัดสินใจระดับองค์กร ได้จับมือกับ IBM เพื่อปรับปรุงโซลูชั่นสำหรับนำเสนอกลุ่มลูกค้าองค์กรของ Thomson Reuters ให้ดีขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยี Coginitive Computing จาก IBM Watson ซึ่งความสามารถในการเรียนรู้ข้อมูลได้ของ Watson ที่คล้ายคลึงกับมนุษย์นี้ จะช่วยให้การคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลของลูกค้า Thomson Reuters ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ibm_watson_cognitive_computing

การพัฒนาโซลูชั่นใหม่ครั้งนี้ของ Thomson Reuters จะครอบคลุมการตอบโจทย์ด้านการนำเสนอข้อมูลสำหรับ่กลุ่มธุรกิจการเงิน, การจัดการความเสี่ยง, กฏหมาย, ภาษีและการบัญชี, การจัดการสิทธิบัตร, วิทยาศาสตร์ และสื่อ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจในระบบ Cognitive Computing ที่ทำการเรียนรู้ได้ของ IBM Watson นี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/ibmwatson/

ที่มา: http://www.ibm.com/press/us/en/pressrelease/47794.wss 


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Google เปิดให้เข้าถึง Bard AI Chatbot แล้ว

Google เริ่มอนุญาตให้ผู้ใช้ลงทะเบียนเพื่อใช้ Bard ซึ่งเป็นแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI  

NVIDIA เปิดตัว DGX Cloud Platform และ AI Foundations Model สำหรับ Gen-AI

NVIDIA เปิดตัว DGX Cloud Platform และ AI Foundations Model สำหรับ Gen-AI พร้อมเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว