Black Hat Asia 2023

ก้าวไปสู่เส้นทาง Big Data

data_sci_th_logo_big_2

เรื่องของ Big Data เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมาสักระยะหนึ่งแล้ว หลายๆ องค์กรได้ให้ความสนใจที่จะนำเทคโนโลยี Big Data มาใช้ ผู้เขียนจึงอยากสรุปมุมมองของผู้เขียนเกี่ยวกับหัวข้อนี้ และแนะนำแนวทางในการนำ Big Data มาใช้ในองค์กร

Big Data คือข้อมูลขนาดใหญ่

ข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ใหญ่เกินกว่าที่อุปกรณ์ หรือระบบประมวลผลข้อมูลทั่วไปจะสามารถรับมือกับข้อมูลดังกล่าวได้

Big data ไม่ใช่ของใหม่ (ใช้กันมานานแล้ว)

องค์กรระดับประเทศหรือระดับโลก โดยเฉพาะด้าน การเงิน, ข่าวกรอง, การวิจัย, และพยากรณ์อากาศ มีระบบประมวลผลข้อมูลสำหรับ Big Data ของพวกเขามานานแล้ว ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของระบบประมวลผลที่องค์กรเหล่านี้ใช้งานถูกออกแบบและปรับแต่งเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการประมวลผลข้อมูลเฉพาะสำหรับองค์กรเหล่านั้น

แต่ลองย้อนกลับไปดูประเภทขององค์กรอีกที จะเห็นว่าเป็นองค์กรที่มีงบมหาศาล และมีความจำเป็นที่จะต้องจัดการกับ Big Data ของพวกเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่งบจะอำนวย

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com

Necessity is the mother of invention

หากผู้อ่านได้ลองอ่านหรือศึกษาประวัติของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับ Big Data ที่เป็นที่รู้จักกันในตอนนี้ จะพบว่าบริษัทหรือคนในสายงาน IT ได้พัฒนาซอฟต์แวร์และ Framework ขึ้นมาใหม่ เพื่อแก้ปัญหาของพวกเขา

ปัญหาของพวกเขาก็คือ ความต้องการที่จะประมวลผลข้อมูลจำนวนมากของพวกเขา ให้ได้มากที่สุด ในราคาที่ถูกที่สุด เพราะพวกเขาไม่ได้มีงบประมาณมากแบบองค์กรที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้

Now everyone can Big Data! *

ต้องขอบคุณความใจกว้างขององค์กร และบุคคลที่พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Big Data ที่เลือกที่จะเผยแพร่เทคโนโลยีของตนเองอย่างเสรี (Free Software)

ซอฟต์แวร์และ Framework เกี่ยวกับ Big Data ส่วนมากไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทำงานเฉพาะอย่าง แต่มักจะถูกออกแบบมาให้เอาไว้สำหรับประมวลผลข้อมูลทั่วไป (General Purpose) และใช้งานบน ฮาร์ดแวร์ธรรมดาๆ ที่หาซื้อได้ทั่วไป

ความใจกว้างของพวกเขา ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลที่หลากหลาย และชนิดของฮาร์ดแวร์ที่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์พวกนี้ได้ เป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่ทำให้เกิดการนำ Big Data มาใช้ในหลายๆธุรกิจอย่างรวดเร็ว

จากก่อนหน้านี้ ที่จะต้องมีวิศวกรออกแบบ Framework, ออกแบบซอฟต์แวร์, ออกแบบฮาร์ดแวร์เฉพาะทางขึ้นมาเพื่อประมวลผลข้อมูลของตัวเอง ตอนนี้ใครๆ ก็สามารถใช้ฮาร์ดแวร์ธรรมดาๆ, ซอฟต์แวร์ Big Data, และความสามารถของตัวเอง มาประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ของตัวเองได้

*ล้อเลียนคำขวัญ Now everyone can fly ของสายการบินแห่งหนึ่ง
Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com

เริ่มใช้ Big Data อย่างไร

สิ่งแรกที่ควรทำสำหรับองค์กรที่อยากจะใช้ Big Data คือการลืม Big Data ไปก่อน

แล้วมาคิดประโยค “… ถ้าหากว่า …” แทน

  • องค์กรจะมีกำไรมากขึ้น ถ้าหากว่าผู้จัดการสามารถดูยอดขายของทุกสาขาได้อย่างรวดเร็ว
  • เราจะสามารถลดจำนวนพนักงานได้ ถ้าหากว่าระบบสืบค้นข้อมูลของเราทำงานได้เร็วขึ้น
  • ถ้าหากว่าเราสามารถจับปัญหาในระบบได้อย่างรวดเร็ว ลูกค้าก็จะมีความพึงพอใจกับบริการของเรามากขึ้น
  • ฯลฯ

ประโยค “ถ้าหากว่า” เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นแนวทางในการเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อมาใช้ในการตอบสนองความต้องการขององค์กร เพราะที่สุดแล้วเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Big Data เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้น

หากเจ้าของครัวยังไม่รู้ว่าจะเป็นครัวทำอาหารแบบใดเป็นหลัก และรีบซื้อเครื่องครัวมาก่อน ก็อาจจะได้เครื่องครัวที่ไม่เหมาะสมกับประเภทของอาหารที่จะทำ หรือไม่ก็อาจจะมีเครื่องครัวที่ซื้อมา “เผื่อไว้” แต่ไม่ได้ถูกนำมาใช้งานเป็นจำนวนมาก

เส้นทางไปสู่ Big Data ไม่ได้ราบรื่นเสมอไป

การนำ Big Data มาใช้ในองค์กรนั้นไม่ใช่เพียงการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้งานเท่านั้น แต่แนวความคิดของการจัดการ และประมวลผลข้อมูล จะเปลี่ยนไปจากสิ่งที่หลายๆ องค์กรคุ้นเคยด้วย

การเตรียมความพร้อมของบุคคลากรเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด องค์กรควรสนับสนุนให้บุคคลากรในองค์กรตั้งแต่ฝ่ายบริหาร ถึงฝ่าย Operation ควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมืออันทรงพลังชิ้นใหม่นี้

เครื่องมือใหม่นี้เหมือนกับตัวต่อ Lego (Building Block) ความเข้าใจว่าตัวต่อแต่ละชิ้นทำงานอย่างไร ต่อกันอย่างไร มีข้อจำกัดอย่างไร จะช่วยให้เราสร้างสิ่งที่เราต้องการได้เร็วยิ่งขึ้น

และเนื่องจากตัวต่อพวกนี้เป็นตัวต่อสำเร็จรูป สิ่งที่เราต้องการทั้งหมดอาจจะไม่ได้อยู่ในตัวต่อที่เราสามารถเลือกใช้ได้ การสร้างตัวต่อต่อพิเศษบางตัวขึ้นมาเพื่อต่อเครื่องมือ Big Data เข้ากับเครื่องมืออื่นๆขององค์กรเป็นสิ่งที่มักจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น องค์กรอาจจะเลือกพัฒนาบุคคลากรที่มีความสามารถในด้านนี้เพิ่มขึ้น หรือเลือกบริษัทที่ปรึกษาที่เหมาะสมมาสนับสนุนการใช้งาน Big Data ขององค์กร

Credit: Sergey Nivens/ShutterStock
Credit: Sergey Nivens/ShutterStock

ต้องปรับเปลี่ยนขนาดนี้แล้วจะคุ้มเหนื่อยคุ้มเงินหรือเปล่า ?

“Big Data มันถูกกว่าเยอะเลย” — ผู้บริหาร IT ของบริษัท SET100 แห่งหนึ่ง

นี่คือสิ่งที่ท่านได้พูดหลังจากได้ศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยี Big Data ตัวหนึ่ง กับซอฟต์แวรระดับใช้งานในองค์กรของบริษัทแห่งหนึ่ง

แม้ว่าเทคโนโลยี Big Data จะไม่ตอบโจทย์ทั้งหมดขององค์กรดังกล่าวได้ดีเหมือนกับซอฟต์แวร์ราคาแพง แต่การจ้างวิศวกรจากข้างนอกมาปรับระบบให้เชื่อมต่อกันได้นั้นก็ยังถือว่าถูกกว่า

การปรับตัวขององค์กรให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะสิ่งใหม่ๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้องค์กรจัดการกับข้อมูลได้เยอะกว่าในราคาที่ถูกกว่า

แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกองค์กรที่จะตอบแบบนี้หลังจากที่ประเมินเทคโนโลยี Big Data แต่ผู้เขียนเชื่อว่า หลายๆองค์กรที่ต้องการเก็บ และประมวลผลข้อมูลเป็นจำนวนมาก จะเห็นตรงกันว่า Big Data ถูกกว่า

ปัจจุบันบริษัทหลายๆ บริษัทใน SET100 ได้ย้ายข้อมูลบางส่วนมาอยู่ใน Big Data Platform แล้ว และมีนโยบายที่จะย้ายข้อมูลอื่นๆ ที่เหมาะสมมาอยู่ใน Big Data Platform เพิ่มเติมอีก ด้วยเหตุผลหลักเพราะว่า Big Data สามารถ จัดการกับข้อมูลที่มากกว่าได้ในราคาที่ถูกกว่า

แม้ว่า Big Data จะเปิดโอกาสให้เราทำอะไรใหม่ หรือช่วยให้ประหยัดเงินได้ แต่ Big Data ก็ยังไม่สามารถมาแทนระบบจัดการข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ได้ทั้งหมด Big Data มีความเก่ง และความไม่เก่งในแต่ละด้านของตัวมันเอง

หากคุณสนใจที่จะเริ่มนำ Big Data มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรแล้วละก็ ขอให้เริ่มต้นจากเป้าหมายขององค์กร แล้วคุณจะมองเห็นภาพว่าองค์กรจะนำมา Big Data มาใช้ให้เกิดผลได้อย่างไร

ยินดีต้อนรับสู่โลกของ Big Data ครับ

ทีมงาน Data Science Thailand

“If you want to succeed with Big Data, start small.” — Doug Cutting

เกี่ยวกับ Data Science Thailand

Data Science Thailand เป็นแหล่งรวมข้อมูล Data Science เพื่อการพั​​ฒนา Data Science ในประเทศไทย

ทางทีมงานยังได้จัดตั้ง Data Sci Lab, Thailand เพื่อให้บริการด้านงานวิจัย ให้คำปรีกษา และ จัดอบรม ที่เกี่ยวกับ Data Science โดยใน Lab ของเราจะแบ่งงานเป็นสามส่วนคือ (1) การเรียนรู้และพัฒนาเทคโยโลยีที่เกี่ยวกับ Big Data (2) การทำ Data mining ซิ่งรวมถีง Predictive Analytics และ (3) การทำ Data Visualization สนใจติดต่อได้ที่ komes@datascienceth.com

data_sci_th_logo_big_2

https://www.facebook.com/DataScienceTh
http://datascienceth.com/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

องค์กรของคุณควบคุมค่าใช้จ่ายคลาวด์แล้วหรือยัง เริ่มต้นวันนี้ด้วยเครื่องมือ FinOps จาก VMware Aria

รายจ่ายเป็นเรื่องใหญ่เสมอสำหรับทุกองค์กร และมักเป็นคำถามสำคัญในทุกการประชุมจากเหล่าผู้บริหารว่าวันนี้ทีมของคุณจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีเพียงใด เหมาะสมแล้วหรือไม่ คุ้มค่าหรือยัง อย่างไรก็ดีองค์กรที่ไม่ได้มีการเตรียมพร้อมมักยากที่จะตอบคำถามนี้ได้ โดยเฉพาะการใช้งาน Multi-cloud ที่มีความซับซ้อนสูง เพราะคลาวด์ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายขององค์กรให้ติดตามได้ยาก จึงนำไปสู่แนวคิดใหม่ของหน้าที่ที่เรียกว่า FinOpsในบทความนี้ท่านจะได้เรียนรู้กับหน้าที่ของ FinOps และแนวทางปฏิบัติที่จะทำให้แนวคิดนี้ประสบความสำเร็จ รวมถึงผลประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับหากมีการจัดการต้นทุนของคลาวด์ที่ดี อนึ่ง …

T3 Technology ได้ก่อตั้งบริษัทย่อย Enterprise T3 IDC

เปิดตัวด้วยการเป็นพันธมิตรกับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Inspur Information ผู้นำด้านเซิร์ฟเวอร์ระดับโลก เพื่อบรรลุเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำด้านไอทีแพลตฟอร์มระดับชาติ