Tenable ขึ้นแท่นผู้นำด้าน Vulnerability Management สามารถตรววจหาช่องโหว่และการตั้งค่าที่ไม่ปลอดภัยได้มากกว่าคู่แข่งรายอื่น

Tenable ได้ออกมาประกาศถึงผลการวิเคราะห์จาก Principled Technologies ที่ได้ทำการเปรียบเทียบผู้ผลิตโซลูชันทางด้าน Vulnerability Management 3 ราย ได้แก่ Tenable, Rapid7 และ Qualys ซึ่งพบว่า Tenable นั้นรองรับการตรวจสอบช่องโหว่ตาม CVE ได้มากกว่าคู่แข่งถึง 22% และยังตรวจสอบความปลอดภัยในการตั้งค่าได้มากกว่าคู่แข่งถึงเกือบ 3 เท่าเลยทีเดียว

Credit: Principled Technologies

การวิเคราะห์ครั้งนี้เกิดขึ้นโดยการเปรียบเทียบ 3 โซลูชันด้วยกัน ได้แก่ Tenable.io, Rapid7 InsightVM และ Qualys Cloud Platform โดยทำการตรวจสอบว่าแต่ละโซลูชันนั้นสามารถรองรับการตรวจสอบช่องโหว่ที่ระบุใน Common Vulnerabilities and Exporsures (CVE) และการตรวจสอบความปลอดภัยในการตั้งค่าของระบบต่างๆ ตาม Security-Configuration Benchmark ของ Center for Internet Security (CIS Benchmarks) ได้มากน้อยแตกต่างกันเพียงใด ซึ่ง Tenable นั้นขึ้นเป็นผู้นำอย่างชัดเจนด้วยผลวิเคราะห์ดังนี้

  • รองรับการตรวจสอบช่องโหว่ตาม CVE ได้มากที่สุด โดย Tenable.io รองรับการตรวจสอบช่องโหว่ใน CVE ได้มากกว่า Qualys Cloud Platform ถึง 9,009 รายการหรือ 22% และมากกว่า Rapid7 InsightVM ถึง 8,218 รายการหรือ 20%
  • รองรับการตรวจสอบช่องโหว่ความรุนแรงระดับสูงตาม CVE ได้มากที่สุด โดย Tenable.io รองรับการตรวจสอบช่องโหว่ความรุนแรงระดับสูงใน CVE ได้มากกว่า Qualys Cloud Platform และ Rapid7 InsightVM มาอย่างต่อเนื่องเกือบทุกปีตั้งแต่ปี 1999 – 2018
  • รองรับการตรวจสอบช่องโหว่ของผู้ผลิตเทคโนโลยีชั้นนำได้มากที่สุด โดยในผู้ผลิตเทคโนโลยีชั้นนำ 24 ราย Tenable รองรับการตรวจสอบช่องโหว่ของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตชั้นนำได้มากกว่า Qualys Cloud Platform ถึง 23 ราย และมากกว่า Rapid7 InsightVM ถึง 15 ราย
  • รองรับการตรวจสอบความปลอดภัยในการตั้งค่าตาม CIS Benchmark ได้มากที่สุด โดย Tenable.io รองรับการตรวจสอบความปลอดภัยในการตั้งค่าตาม CIS Benchmark ได้ 126 รายการ มากกว่า Qualys Cloud Platform ถึง 20 รายการหรือ 19% และมากกว่า Rapid7 InsightVM ถึง 83 รายการหรือเกือบๆ 3 เท่าเลยทีเดียว

ความสามารถของ Tenable.io นี้เป็นผลพวงที่ต่อยอดมาจากการลงทุนและพัฒนาใน Tenable.sc และ Nessus มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง Tenable Research เองก็ยังได้ทุ่มเทในการค้นหาช่องโหว่ Zero-Day ใหม่ๆ อยู่เป็นประจำ และในปี 2019 ที่ผ่านมานี้ทีมงาน Tenable Research เองก็สามารถตรวจพบช่องโหว่ Zero-Day มากกว่า 90 รายการแล้ว

สำหรับผู้ที่สนใจรายงานฉบับเต็ม สามารถโหลดรายงาน Comparing Vulnerability and Security Configuration Assessment Coverage of Leading VM Vendors ได้ฟรีๆ ทันทีที่ https://www.tenable.com/whitepapers/comparing-vulnerability-and-security-configuration-assessment-coverage-of-leading-vm โดยในรายงานจะมีข้อมูลสถิติและแนวโน้มของ CVE, วิธีการเปรียบเทียบ, ผลการเปรียบเทียบโดยละเอียดในประเด็นอื่นๆ และสถิติย้อนหลังไปถึงปี 1999 นอกเหนือจากที่กล่าวเอาไว้ข้างต้นอีกด้วย

ทดสอบใช้งาน Tenable.io ได้ฟรี 30 วัน

ผู้ที่สนใจสามารถทดลองใช้งาน Tenable.io ได้ฟรีๆ 30 วันทันทีที่ https://www.tenable.com/products/tenable-io/evaluate

Tenable มีทีมวิศวกรประจำในเมืองไทยแล้ว สามารถติดต่อทีมงาน Tenable ได้ทันที

ในปี 2019 นี้ ทาง Tenable ได้เริ่มมีการจ้างทีมงานวิศวกรประจำประเทศไทยแล้วเพื่อให้การนำโซลูชันต่างๆ ของ Tenable มาเสริมด้านความมั่นคงปลอดภัยให้กับธุรกิจองค์กรนั้นเป็นไปได้อย่างมั่นใจและคุ้มค่าสูงสุด รวมถึง Tenable เองก็ยังมีแผนที่จะเสริมความรู้ด้าน Cybersecurity ให้กับธุรกิจองค์กรไทยด้วย

ผู้ที่สนใจโซลูชันใดๆ ของ Tenable หรืออยากฟังแง่คิดด้านการเสริมความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบ IT รูปแบบต่างๆ สามารถติดต่อทีมงาน Tenable เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเข้าไปนำเสนอข้อมูลได้ทันทีที่โทร 021180331 หรือติดต่อทางอีเมล์ได้ที่

  • Sutee Assawasoontarangkoon, Managing Director, Thailand and Indochina, Tenable Sutee@tenable.com
  • Suwitcha Musijaral, Security Consultant, Thailand and Indochina, Tenable Suwitcha@tenable.com

สำหรับผู้ที่ต้องการทดสอบโซลูชันระบบ Vulnerability Management สามารถทดสอบได้ทันทีที่ https://www.tenable.com/try?utm_campaign=00017588&utm_promoter=tenable-apac&utm_medium=syndication&utm_content=external-site-cyberexposure&utm_source=www.techtalkthai.com และสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Tenable ได้ที่ https://www.tenable.com

ที่มา: https://www.tenable.com/press-releases/tenable-is-number-one-in-vulnerability-and-security-configuration-coverageAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Cisco เพิ่มความสามารถให้ Network Insights ยกระดับการป้องกันปัญหาแบบ Proactive

Cisco ได้เเผยความสามารถใหม่ในฟังก์ชัน Network Insights ใน Data Center Network Assurance ให้สามารถรวบรวมข้อมูลในเครือข่าย แจ้งเตือน และระบุปัญหา ได้ก่อนเกิดเหตุ

Cisco แพตช์ช่องโหว่ร้ายแรงใน Firepower Management และผลิตภัณฑ์อื่นกว่า 26 รายการแนะผู้ใช้เร่งอัปเดต

Cisco ได้ประกาศ Advisory สำหรับช่องโหว่ต่างๆ กว่า 27 รายการ โดยมีช่องโหว่ร้ายแรง 1 รายการกระทบกับซอฟต์แวร์ Firepower Management Center จึงแนะนำให้ผู้ใช้งานเร่งอัปเดตครับ