[Video Webinar] Cybersecurity & Privacy Threats and Trends 2022

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังสัมมนาออนไลน์ “Cybersecurity & Privacy Threats and Trends 2022” เพื่ออัปเดตแนวโน้มภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ล่าสุดในยุค BANI World ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

ผู้บรรยาย: ดร.จริญญา จันทร์ปาน Chief Innovation Officer จาก ACIS Professional Center

ต้องยอมรับว่าการโจมตีทางไซเบอร์ในปัจจุบันทวีความซับซ้อนและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา การปรับตัวให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามสมัยใหม่ และรักษาไว้ซึ่งกฎระเบียบและข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกองค์กรต้องวางกลยุทธ์อย่างรอบคอบ

เข้าร่วม Webinar นี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด แนวโน้มของภัยคุกคามที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น รวมไปถึงการวางกลยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคลสำหรับองค์กรธุรกิจให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปราะบางและคาดเดาได้ยากในโลกยุค BANI World


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

LIVE Hacking Demo: แอปดูดเงิน VS. เจาะระบบองค์กรขนาดใหญ่ | NCSA Thailand National Cyber Week 2023

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับ MAYASEVEN ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจสายงานด้าน Cybersecurity เข้าชม LIVE Hacking Demo “ลองเป็นเหยื่อแอปดูดเงินเพื่อถอดรหัสโจร” และ “เจาะช่องโหว่ระบบ Active Directory …

Ubuntu Pro พร้อมใช้งานแล้ว

แนวทางด้าน Security เป็นเรื่องสำคัญซึ่งในการพัฒนาแอปด้วยโอเพ่นซอร์สที่มีการใช้เครื่องมือภายในมาประกอบกันเป็นปัญหามานานว่าจะรักษาให้ทุกส่วนอัปเดตอย่างเหมาะสมได้อย่างไร หนึ่งในแนวทางที่ Canonical ทีมงานเบื้องหลัง Ubuntu จึงได้ปล่อย Subscription ล่าสุดที่ชื่อ Ubuntu Pro ออกมาให้องค์กรได้ใช้งาน