TechTalk Webinar Replay: การกู้ข้อมูลในระดับ Application Item สำหรับ SQL, AD, Exchange และ SharePoint โดย Veeam

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าชมการบรรยาย TechTalk Webinar เรื่อง “การกู้ข้อมูลในระดับ Application Item สำหรับ SQL, AD, Exchange และ SharePoint” โดย คุณเกียรติชุมพล สุทธิศิริกุล, วิศวกรระบบแห่ง Veeam ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานเทคโนโลยีการสำรองและกู้คืนข้อมูลที่ระดับ Application สำหรับ Microsoft ด้วยเทคโนโลยีของ Veeam สามารถดูวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Video Webinar] การแก้ไขปัญหาการมองเห็นใน Kubernetes โดย F5 NGINX

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย F5 Webinar เรื่อง “การแก้ไขปัญหาการมองเห็นใน Kubernetes” โดยใช้ Grafana และ Prometheus เพื่อลดความซับซ้อนและปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยในสภาพแวดล้อม Microservice ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

[Video Webinar] ระบบการจัดการข้อมูลแบบอัจฉริยะเพื่อการสร้าง Enterprise Data Governance

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย erwin Webinar เรื่อง “ระบบการจัดการข้อมูลแบบอัจฉริยะเพื่อการสร้าง Enterprise Data Governance” พร้อมแชร์ Use Cases การบริหารจัดการข้อมูลรูปแบบต่างๆ ในยุคดิจิทัล ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง …