TechTalk Webinar: CLOUD และ MLOPS ตัวช่วยธุรกิจท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 โดย Bluebik

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, IT Manager, Data Scientist, Data Engineer, Cloud Engineer, Software Developer, ผู้ดูแลระบบ IT, และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “CLOUD และ MLOPS ตัวช่วยธุรกิจท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 โดย Bluebik” เพื่อทำความรู้จักกับการทำ Machine Learning Operations บนบริการ Cloud ชั้นนำจาก Microsoft Azure โดยประยุกต์นำเครื่องมือจาก Azure DevOps มาใช้งาน เสริมการพัฒนาเทคโนโลยี AI/ML ในธุรกิจองค์กร ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2020 เวลา 10.00 – 11.45 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: CLOUD และ MLOPS ตัวช่วยธุรกิจท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 โดย Bluebik
ผู้บรรยาย: คุณพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบลูบิค กรุ๊ป จำกัด, คุณพิพัฒน์ ประภาพรรณพงศ์ หัวหน้าทีม Data Science (Machine Learning) และผู้อำนวยการ บริษัท อินเจนิโอ จำกัด และคุณธีรรัฐ ศิวปฐมชัย หัวหน้าทีม Data Analytics และผู้อำนวยการ บริษัท อินเจนิโอ จำกัด
วันเวลา: วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2020 เวลา 10.00 – 11.45 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 100 คน
ภาษา: ไทย

สถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้องค์กรทั่วโลกเผชิญกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจค่อนข้างมาก หลายองค์กรต้องปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือ โดยเฉพาะการบริหารจัดการสภาพคล่องและต้นทุนค่าใช้จ่าย รวมทั้งมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายด้วยกันให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้าน หรือ Work From Home (WFH) จากมาตรการดังกล่าว การเลือกใช้บริการ Cloud จะช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้าน Data Science ที่ต้องการความยืดหยุ่นในการทำงานให้รองรับข้อมูลขนาดต่างๆได้ รวมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการประมวลผลได้บ่อยครั้งและที่สำคัญสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและลดภาระเรื่องการดูแลรักษา Data Center ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากไม่ต้องลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานไอที รวมทั้งผู้ใช้งานยังสามารถเลือกใช้บริการเฉพาะอย่างและเลือกเสียค่าใช้จ่ายตรงกับความต้องการเฉพาะด้านหรือสอดคล้องกับงบประมาณของตนได้

ในขณะเดียวกันกรอบกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่เรียกว่า MLOps หรือ Machine Learning Operations จะเข้ามาช่วยให้โครงการที่ใช้ Machine Learning ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความล้มเหลว ร่วมทั้งพัฒนาให้สามารถออกผลิตภัณฑ์สู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งหลายองค์กรลงทุนไปกับการทำ Data Analytic และ Data Science ค่อนข้างมากแต่สุดท้ายกลับไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากไม่สามารถ Deploy ขึ้น Production ทำให้แบบจำลองต่างๆที่ Data science ทำจบลงเพียงแค่ Prototype ไม่สามารถนำไปใช้งานจริง

ด้วยเครื่องมือจาก Microsoft Azure จะช่วยให้การกระบวนการข้างต้นทำงานได้อย่างอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพ อาทิ การนำ Azure DevOps ด้าน CI/CD มาใช้กับงาน Machine Learning เพื่อให้เกิดเป็น Machine Learning Lifecycle ตั้งแต่การสร้างโมเดล (Model Development) การวัดผลประสิทธิภาพการทำงานของโมเดล (Model Evaluation) การนำโมเดลไปใช้งานจริง (Model Deployment) และการเรียนรู้ใหม่ของโมเดล (Model Re-training) ซึ่ง Azure ได้ออกแบบหน้าตาการใช้งาน (GUI) ให้สามารถเห็นขั้นตอนการทำงานทั้งหมดของกระบวนการพัฒนาโมเดลทำให้ผู้พัฒนาและผู้ที่ดูแลระบบเข้าใจกระบวนการทำงานได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีระบบควบคุมและสังเกตการณ์การทำงานในแต่ละกระบวนการอย่างละเอียด ซึ่งจะช่วยให้งานด้าน Data Science และ AI/ML ทำงานได้เป็นระบบ และเป็นอัตโนมัติเหมาะกับสภาวะวิกฤตในปัจจุบัน

กำหนดการ

10:00 – 10:15 Cloud กับแนวคิด Sharing Economy ตัวช่วยธุรกิจในภาวะวิกฤต โดยคุณพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบลูบิค กรุ๊ป จำกัด
10: 15 – 11:00 MLOps ตัวช่วยธุรกิจและการปรับใช้งาน รวมทั้งกระบวนการในการพัฒนาโมเดลทั้งวัฏจักร โดยคุณพิพัฒน์ ประภาพรรณพงศ์ หัวหน้าทีม Data Science (Machine Learning) และผู้อำนวยการ บริษัท อินเจนิโอ จำกัด
11:00- 11:30 กระบวนการ MLOPs และการ Live Demo โดยคุณธีรรัฐ ศิวปฐมชัย หัวหน้าทีม Data Analytics และผู้อำนวยการ บริษัท อินเจนิโอ จำกัด
11:30-11.45 Q&A

การเข้าร่วมฟัง Webinar ครั้งนี้จะนำเสนอเป็นภาษาไทยโดยทีมงาน Bluebik ที่พร้อมตอบทุกคำถามที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนเข้าร่วม TechTalk Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม TechTalk Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรีๆ ทันทีที่ https://zoom.us/webinar/register/WN_ylwJOHGlRACDH4M22tD4vA โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

เชิญร่วมงานสัมมนา The Future of IoT Home Innovation | 28 ต.ค. 11:00 น.

TP-Link ขอเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “The Future of IoT Home Innovation” เพื่อเรียนรู้แนวทางการเปลี่ยนบ้านของคุณให้กลายเป็น Smart Home พร้อมอัปเดตสินค้า IoT …

VRCOMM Webinar: วิเคราะห์หลักเกณฑ์การเก็บ Log ตาม พ.ร.บ.ฯ ปี 2564 กับ NetEvid

VRCOMM ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าร่วมงานสัมมนา VRCOMM Webinar เรื่อง "วิเคราะห์หลักเกณฑ์การเก็บ Log ตาม พ.ร.บ.ฯ ปี 2564 กับ NetEvid" พร้อมแนะนำเครื่องมือและแนวทางปฏิบัติในการเก็บ Log ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ฯ ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2021 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง Live Webinar ฟรี