CDIC 2023

การลงทุนเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ SMB หลังยุคโควิด

โดย คุณธเนศ อังคศิริสรรพ ผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคอินโดจีน เลอโนโว

เทคโนโลยีเคยเป็นหัวใจสำคัญสำหรับธุรกิจ SMB ก่อนยุคโควิด โดยมุ่งเน้นไปที่อุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิ แล็ปท็อป เดสก์ท็อป โทรศัพท์มือถือและเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงอุปกรณ์เครือข่าย ความมั่นคงปลอดภัย ซอฟต์แวร์และบริการต่าง ๆ 

และหลาย ๆ ธุรกิจ SMB ต่างก็ย้ายขึ้นคลาวด์เพิ่มมากขึ้น

เมื่อธุรกิจ SMB ทั่วโลกจำนวนมากถึง 86% เร่งหันมาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นการทำงานทางไกล (Remote work) อันเนื่องมาจากโควิด ผมคิดว่า ปัจจุบันความสนใจจึงมุ่งเน้นไปที่การพลิกโฉมธุรกิจด้วยเทคโนโลยี (Digital transformation) และเปลี่ยนไปจากแค่การจัดซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับพนักงานที่ทำงานที่บ้านเพียงเท่านั้น

จากการวัดประเมินอัตราการเปิดใช้งาน (Activation rate) หรือ การที่ผู้ใช้เปิดการใช้งานอุปกรณ์ที่พึ่งซื้อมาใหม่เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับแต่งซอฟต์แวร์นั้น จะเห็นได้ว่าในช่วงไตรมาสที่ผ่านมามีอุปกรณ์จัดจำหน่ายไปยังผู้ใช้ปลายทางมากขึ้นราว 20% ซึ่งถือเป็นการเติบโตที่ต่อยอดจากเดิม ดังที่ธุรกิจ SMB หลายรายต่างเร่งเพิ่มการลงทุนในเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ด้วยขนาดของธุรกิจ SMB ที่ต่างกันออกไป วิธีการที่ธุรกิจเหล่านั้นใช้เทคโนโลยี สถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนไปตามแต่ละส่วนของโลก และความต้องการของตลาดบางแห่งในการใช้งานไอทีเฉพาะทาง ทั้งหมดนี้ สิ่งใดจะกลายเป็นทางเลือกต่อไปในด้านเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ SMB

สร้างทีมใหม่

หากกลุ่มพนักงานไม่ร่วมมือกัน องค์กรก็จะไม่ประสบความสำเร็จ ดังที่ดีลอยท์ได้อธิบายถึงการทำงานร่วมกันว่าเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถพิสูจน์และเห็นจากการดำเนินธุรกิจต่อไปด้วยแนวคิดใหม่ ๆ และสร้างประสิทธิภาพได้จากการทำงานร่วมกันเป็นทีม

การทำงานร่วมกันนั้นมีความสำคัญมาก่อนยุคโควิดเสียอีก แต่เมื่อการทำงานจากต่างที่กลายเป็นเรื่องปกติทั่วไป ดังนั้น จึงชัดเจนว่าประเด็นนี้ยิ่งสำคัญกว่าที่เคย

เราต่างได้เรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ของตนในรูปแบบใหม่ ๆ ในช่วงการแพร่ระบาด และเราไม่คิดที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านั้นในขณะนี้

สิ่งที่จะเปลี่ยนไปคือ ระบบนิเวศของอุปกรณ์ (Device ecosystem) ทั้งจอมอนิเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับแท็บเล็ตหรือเครื่อง PC เช่น อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์จ่ายพลังงาน กล้องอัจฉริยะและระบบเสียง และสิ่งที่นอกเหนือจาก PC เพื่อใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันเฉพาะงานและซอฟต์แวร์ใหม่ระบบคลาวด์เพื่อเสริมประสบการณ์การทำงานร่วมกันและการแบ่งปันข้อมูล ซึ่งทำงานได้อย่างมั่นคงปลอดภัยทั้งหมด

นอกจากนี้ การที่คนมักใช้เวลาจ้องหน้าจออุปกรณ์มากถึงวันละ 13 ชั่วโมงในแต่ละวัน ทำให้มีงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นที่ศึกษาว่า ผู้ใช้ควรได้รับแสง โดยเฉพาะแสงสีฟ้ามากน้อยเพียงใด และควรเปลี่ยนหน้าจออย่างไรเพื่อลดความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้นได้จากการใช้งานเป็นระยะเวลานาน

จากการเริ่มต้นใหม่สู่ความก้าวหน้า

การยกระดับเทคโนโลยีในหลาย ๆ ครั้งอันเป็นผลกระทบจากโควิดนั้น เคยเป็นเรื่องของการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ธุรกิจ SMB ขนาดย่อมได้อัปเกรดเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ใหม่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ส่วนธุรกิจ SMB ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจำเป็นต้องจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับพนักงานให้ทำงานที่บ้านได้ และต้องปรับปรุงเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร การทำงานทางไกลและความจำเป็นที่ต้องทำงานร่วมกันผ่านวิดีโอก็ได้เพิ่มความต้องการของกล้องเว็บแคมสูงถึง 4 เท่า ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

การพลิกโฉมครั้งใหม่นี้ส่งสัญญาณถึงการเริ่มต้นแนวทางสู่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและวัดผลได้มากขึ้นสำหรับหลายธุรกิจ SMB เมื่อถูกบีบบังคับให้ยกระดับ หลาย ๆ องค์กรต่างพบว่า เทคโนโลยีและการเข้าถึงเทคโนโลยีนั้นได้เปลี่ยนไปจากจุดที่ตนเคยรู้มาก่อน

ประเด็นหนึ่งที่เน้นเป็นพิเศษคือในแง่ของการบริการ

ก่อนยุคโควิด บริษัทหลาย ๆ แห่งใช้เพียงแค่บริการซ่อมบำรุงแก้ไขปัญหาหน้างาน แต่ปัจจุบันนี้บริการต่าง ๆ ที่เพิ่มคุณค่าสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในด้านประสิทธิภาพและโอกาสทางธุรกิจ เพราะเทคโนโลยีใหม่นั้นเข้าถึงได้มากขึ้น และเงินทุนสามารถนำไปจัดการลงทุนในพื้นที่การเติบโตแขนงใหม่และผู้มีทักษะหน้าใหม่ ยกตัวอย่างเช่น Device-as-a-service (DaaS) ที่สามารถดูแลโซลูชันไอทีที่ปรับแต่งแบบครบวงจร สำหรับค่าใช้จ่ายรายเดือนที่บริหารจัดการได้

เรายังคงพัฒนาการให้บริการไอทีสำหรับธุรกิจ SMB ให้ครอบคลุมทุกอย่างอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การติดตั้งสภาพแวดล้อมการดำเนินงานแบบมาตรฐาน (Standard operating environment) จากทางไกล บริการจัดการเครือข่าย (Network managed service) ไปจนถึงการสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์และโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัย

ตัวอย่างหนึ่งของธุรกิจ SMB ที่ใช้บริการที่ออกแบบเฉพาะองค์กร คือ บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งด้านการจัดเรียง DNA ซึ่งเป็นลูกค้าของ Lenovo โดยบริษัทแห่งนี้เป็นบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความต้องการโดยเฉพาะในด้านความมั่นคงปลอดภัย การแบ่งปันข้อมูลละเอียดอ่อนอย่างทันท่วงที และความสามารถในการประมวลผลขนาดใหญ่

เนื่องจากลักษณะข้อมูลที่บริษัทจัดการนั้นมีความละเอียดอ่อนและเป็นความลับ ดังนั้น Lenovo จึงพัฒนาบริการคลาวด์ส่วนบุคคล (Private cloud) ที่อยู่ภายในคลาวด์สาธารณะ (Public cloud) เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมและจัดการข้อมูลที่วางไว้ที่นั่นได้ อีกทั้งยังสร้างระบบการจัดการ ID และการควบคุมสิทธิ์ให้กับองค์กรอีกด้วย เพื่อให้บริษัทสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงต่างระดับแก่พนักงานแต่ละคนได้

ธุรกิจ SMB ควรลงทุนเทคโนโลยีใหม่หรือไม่

จากที่กล่าวไปข้างต้น การลงทุนเทคโนโลยีใหม่ขึ้นอยู่กับธุรกิจ SMB เนื่องจากแต่ละธุรกิจมีความแตกต่างกันไป ทั้งในแง่ของการดำเนินงานในแต่ละอุตสาหกรรมและตลาดที่ต่างกันออกไป ผมคิดว่ามีความเสี่ยงที่จะล้าหลังเทคโนโลยี ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงยิ่งกว่าการไม่ลงทุนในระบบและบริการใหม่ ๆ ทั้งนี้ มีงานวิจัยที่รองรับคำกล่าวที่ว่า ก่อนยุคโควิด ธุรกิจ SMB รู้สึกว่า บริษัทของตนล้าหลังในด้านไอทีและจำเป็นต้องลงทุนเพิ่ม

ธุรกิจ SMB ขนาดเล็กอาจสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ด้วยอุปกรณ์ไอทีพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัย แต่มีความเสี่ยงที่จะตามไม่ทันคู่แข่งที่เปิดรับโลกไฮบริดดิจิทัล

ส่วนธุรกิจ SMB ขนาดใหญ่อาจเผชิญหน้ากับความเสี่ยงระดับใหญ่กว่าหากองค์กรไม่ดำเนินการลงทุนเทคโนโลยีต่อไปในการช่วยส่งมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น (ซึ่งเป็นสิ่งที่ธุรกิจ SMB กว่า 1 ใน 4 ต่างเห็นตรงกันว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดสำหรับไอทีขององค์กร)

โลกกำลังเปลี่ยนไป

วิธีการการดำเนินธุรกิจกำลังเปลี่ยนไป

ภูมิทัศน์เทคโนโลยีทางธุรกิจกำลังเปลี่ยนไป

ในฐานะพาร์ตเนอร์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์และผู้ให้บริการโซลูชันครบวงจร สิ่งที่ Lenovo กำลังทำร่วมกับลูกค้า SMB ของเรา คือการช่วยสนับสนุนให้ SMB ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ แทนที่จะมากังวลด้านไอที

คุณธเนศ อังคศิริสรรพ ผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคอินโดจีน เลอโนโว

About nittaya

Previously worked as an English lecturer and eventually becomes an ADPT content writer to inspire readers under "ADAPT, ADEPT, ADOPT" concepts อดีตอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ผู้ผันตัวมาเป็นนักเขียน ADPT หวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านภายใต้แนวคิด "ADAPT, ADEPT, ADOPT"

Check Also

Gartner Hype Cycle ด้าน AI ปี 2023

Gartner ได้ออกคาดการณ์สำหรับการพัฒนาของ AI ในปี 2023 ซึ่งเจาะจงไปที่ Generative AI โดยหัวข้อแบ่งได้ 2 ส่วนคือ นวัตกรรมที่ได้รับการกระตุ้นจาก Generative AI และอีกส่วนคือ …

[รีวิว] Asus Zenbook 14X OLED รุ่น Sandstone Beige สีเบจ ให้ความรู้สึกเหมือนเซรามิก

Asus Zenbook 14X OLED มีการออกแบบที่โดดเด่นในสีเบจ Sandstone Beige เคลือบผิวด้วยเซรามิกรูปแบบใหม่ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนบนฝาแล็ปท็อป มีรูปทรงบางเบา ขนาดหน้าจอ 14.5” (2880×1800) OLED มาพร้อมพลังขับเคลื่อนชิป CPU …