Black Hat Asia 2023

หัวเว่ย จับมือ สกมช. จัดโครงการฝึกอบรมและแข่งขันครั้งใหม่ เพิ่มบุคลากรไอซีทีหญิงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในไทย [Guest Post]

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม (TTC-CERT) และบริษัท สยามถนัดแฮก จัดการแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับสตรี (Women : Thailand Cyber Top Talent 2022)เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และผลักดันกลุ่มบุคลากรไอซีทีเพศหญิงในประเทศไทย ตอบโจทย์ความต้องการทรัพยากรบุคคลสำหรับงานด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้

พล.อ.ต. อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) กล่าวถึงโครงการการแข่งขัน Women: Thailand Cyber Top Talent 2022 ในครั้งนี้ว่า “การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้หญิง จัดขึ้นปีนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 132 ทีม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนและบุคคลทั่วไปที่เป็นผู้หญิงหรือมีเพศสภาพเป็นหญิง ได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะ และพัฒนาประสบการณ์ เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่ประเทศไทย เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรไซเบอร์ในระดับองค์กร ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้หญิงทุกคนมีสิทธิและแสดงออกถึงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่”

เขายังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าทาง สกมช. มีแผนจะผลักดันการสร้างบุคลากรด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ในประเทศให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต เนื่องด้วยไทยยังมีความท้าทายจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถทางดิจิทัลอยู่จำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มบุคลากรที่เป็นผู้หญิงหรือมีเพศสภาพหญิง เพราะจากสถิติของโลกจะมีผู้หญิงเข้ามาทำงานสายไซเบอร์ซีเคียวริตี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10% ขณะที่ในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 3% เท่านั้น ดังนั้น โครงการการแข่งขัน Woman: Thailand Cyber Top Talent 2022 จึงถือเป็นการส่งเสริมเรื่องความทัดเทียมทางเพศ ให้เข้ามาทำงานในด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้มากขึ้น ซึ่งทาง สกมช. ต้องขอขอบคุณทางหัวเว่ยประเทศไทย TTC-CERT และบริษัท สยามถนัดแฮก ที่มีส่วนช่วยให้ทำให้โครงการครั้งนี้เป็นจริงขึ้นมาได้

สำหรับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมสตรีในด้าน ICT และมีเป้าหมายในการช่วยให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปในไทยที่เป็นผู้หญิงหรือมีเพศสภาพเป็นหญิงได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะจนกลายเป็นขุมพลังสำคัญด้านบุคลากรไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของประเทศ ดังนั้นการร่วมสนับสนุนสตรีด้วยการเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลผ่านโครงการฝึกอบรมที่ยั่งยืน เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนทางไซเบอร์ในตลาดแรงงานไทย ซึ่งถือเป็นการแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้หญิงครั้งแรกและครั้งใหญ่ที่สุดในไทย จึงถือเป็นการตระหนักรู้เรื่องภัยไซเบอร์ในไทย และเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าทางหัวเว่ย ประเทศไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ นางสาว แอ็กเนส เซี่ย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จึงให้เกียรติเป็นตัวแทนในการมอบรางวัลให้ผู้ชนะในโครงการการแข่งขัน เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมว่าผู้หญิงมีความสำคัญ และสามารถเป็นผู้นำได้ไม่ต่างจากเพศชาย นอกจากนี้ หัวเว่ยจะสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์ความรู้ต่อไป เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรสตรี ตามพันธกิจของหัวเว่ยในด้านการ เติบโตในประเทศไทย ร่วมสนับสนุนประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าสู่ยุคอัจฉริยะที่ทุกคนมีบทบาทและเชื่อมถึงกันอย่างเต็มรูปแบบ

สำหรับ โครงการการแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับ ผู้หญิง (Women : Thailand Cyber Top Talent 2022) ได้เริ่มต้นรอบคัดเลือก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยแบ่งผู้เข้าแข่งขันเป็น 2 ระดับ ได้แก่ นักเรียน จำนวน 83 ทีม และประชาชนทั่วไป จำนวน 49 ทีม เป็นการแข่งแบบ Capture the Flag ในรูปแบบ Jeopardy (ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกโจทย์ในหัวข้อใดทำก่อนก็ได้ คะแนนของโจทย์แต่ละหัวข้อจะไม่เท่ากัน) โดยรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นในอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.. 2565 ณ Novotel Bangkok on Siam Square มีทีมเข้าแข่งขันจำนวน 30 ทีม ชิงเงินรางวัลรวมเป็นมูลค่ากว่า 200,000 บาท

 


About Maylada

Check Also

กลับมาอีกครั้ง! จีเอเบิล พร้อมปั้นคนเทคฯ สายงาน Data กับโครงการ “Tech Scoop Academy” รุ่นที่ 2 เฟ้นหาคนรุ่นใหม่สู่อุตสาหกรรมไอที [Guest Post]

ปัจจุบันความต้องการของคนทำงานที่มีทักษะทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเพิ่มสูงมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้องค์กรทั่วโลกต่างต้องปรับตัว เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเติบโตไปกับองค์กร ให้เข้ามาทำงาน รวมทั้งต้องสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในองค์กรให้เหมาะแก่การเรียนรู้ ติดอาวุธ และเพิ่มพูนทักษะทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้พนักงานได้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

5 เทรนด์เทคโนโลยีธุรกิจห้ามพลาดแห่งปี 2023-2025

เมื่อเทคโนโลยีถูกพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และเป็นตัวกำหนดความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็น ความต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ ในการดำเนินชีวิต, ความรวดเร็วในการบริการ, ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการใช้งาน และการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวและอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งในบทความนี้ ทีมงานขอพาผู้อ่านไปพบกับ 5 เทรนด์เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในปี 2023 – …