เมื่อรายได้ สวนทางกับความรู้สึก ของมนุษย์ไอที

Credit: ShutterStock.com

เงินเดือน คือ เป้าหมาย และแรงบันดาลใจของมนุษย์เงินเดือนในทุกสายอาชีพ แต่ละตำแหน่งงานนั้น มีความยากง่ายซับซ้อนของบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน หรือสายงานเฉพาะทางตามความชำนาญการ จำนวนค่าจ้างก็เช่นกัน ล้วนแต่มีเกณฑ์ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับองค์กร ตำแหน่งงาน และอายุงาน แม้แต่สภาพคล่องทางเศรษฐกิจก็มีผลต่อระดับค่าแรงมากพอสมควร

พนักงงานด้านเทคโนโลยี ถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพเฉพาะทางที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญและชำนาญการในแต่ละด้านโดยตรง โดยในการสมัครงานในตำแหน่งงานไอที ส่วนใหญ่แล้วจะพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครทางด้านการศึกษาให้ตรงกับสาขาวิชาโดยตรง เพื่อให้สอดคล้องการรายละเอียดความรับผิดชอบของตำแหน่งงานนั้นๆ

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตำแหน่งงานด้านไอที จะมีค่าตอบแทนเงินเดือนที่สูงในระดับหนึ่ง และยังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานสูงขึ้นในทุกปี เพราะเป็นสาขาวิชาชีพที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทักษะตรรกะในการคิด วิเคราะห์ ผนวกกับองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้มาจากสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็น วิศวคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

แต่รู้ไม่ว่า มนุษย์เงินเดือนไอที ส่วนนึงเกือบครึ่งของการสำรวจ กลับรู้สึกว่าตนเองได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน หรือสวัสดิการไม่เป็นที่น่าพอใจนัก จากสถิติอัตราเงินเดือนเฉลี่ยที่สูงขึ้นของสายงานเทคโนโลยีในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2021 ถึง 104,566 $ สูงขึ้นจากเดิมถึง 6,707 $ หรือ 6.9% กลับสวนทางกับความรู้สึก เพราะเหตุใดคนกลุ่มนี้จึงคิดเช่นนั้น เศรษฐกิจตกต่ำ ค่าครองชีพสูงขึ้น หรือ สวัสดิการไม่ดีพอ

ผลรายงานจากการสำรวจของ Dice Tech Salary Report ในพนักงานสายไอทีกว่า 7,200 คน มีตัวเลขที่น่าสนใจ และทำให้มองเห็นมุมมองความคิดความรู้สึกของกลุ่มมนุษย์เงินเดือนไอทีที่บางครั้งไม่กล้าที่จะพูดต่อรองออกมากับองค์กรที่ว่าจ้าง

  • ร้อยละ 61% ของมนุษย์ไอที ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 52% ของปี 2020
  • พบว่ามีผู้ที่ตอบว่า “พอใจมาก” กับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นถึง 67% จาก 55.5% สถิติเดิมของปี 2020
  • สำหรับผู้ที่ตอบว่า “ไม่ค่อยพอใจ” นั้น ตัวเลขสถิติกลับลดลงจากเดิมของปี 2020 ที่ 30.2% เหลือเพียง 10.2% เท่านั้น
  • นักพัฒนาเว็บไซต์ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นมากที่สุด
  • ร้อยละ 35% ของจำนวนกลุ่มผู้หญิงที่ตอบแบบสอบถาม มีความรู้สึกว่า “ไม่พึงพอใจ” กับเงินที่ได้รับอยู่ ณ ปัจจุบัน
  • ร้อยละ 49% ของจำนวนกลุ่มผู้หญิงที่ตอบแบบสอบถาม มีความรู้สึกว่า “ได้รับเงินเดือนในอัตราที่น้อยกว่าผู้ชาย”
  • ร้อยละ 69% ของกลุ่มที่ตอบว่า “ไม่พึงพอใจ” ในเงินเดือนที่ได้รับนั้น ไม่ได้มีการร้องขอเจรจาเพื่อต่อรองความรู้สึกนี้เลย

เงินเดือนอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความไม่พอใจในรายได้ที่ได้รับอยู่ ยังมีสวัสดิการอื่นๆ ที่องค์กรแต่ละที่ได้มอบให้พนักงาน อาทิเช่น เช่น วันหยุดพักร้อน ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต วันลาป่วย วันลากิจ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมัน หรือการให้ทุนการศึกษาบุตร คงบอกไม่ได้ว่าที่ไหนดีที่สุด การได้รับสวัสดิการพื้นฐานอาจจะไม่แตกต่างกัน แต่ความยืดหยุ่นในกฏระเบียบและวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรอาจจะดีไม่เท่ากัน

ถึงแม้ว่าตัวเลขสถิติจะแสดงให้เห็น “ความพึงพอใจ” ที่ได้รับการขึ้นเงินเดือน มีมากเกินครึ่ง แต่ยังมีตัวเลขที่มองว่า เงินเดือนที่ได้ขึ้นนั้น ไม่สามารถชดเชยเวลาที่สูญเสียไปกับการทำงานของพนักงานไอทีได้ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มนี้มากถึง ร้อยละ 47.8% ของจำนวนทั้งหมดที่ทำแบบสอบถามนี้ กับความรู้สึกที่ว่า “พวกเขาได้รับเงินค่าจ้างต่ำกว่าความเป็นจริง”

ผลการสำรวจอัตราเงินเดือนของพนักงานสายอาชีพไอทีปี 2021 และปีที่ผ่านๆ มา ทำให้เห็นตัวเลข “ความไม่พึงพอใจ” ในระดับที่น่าสนใจของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ทำแบบสอบถาม เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสที่จะเกิดการหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายตำแหน่งงานในตลาดเทคโนโลยีสูง ทำให้องค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีต้องกลับมาสร้างความสมดุลระหว่าง พนักงาน และ องค์กร เพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้ เพราะ ผลประโยชน์ค่าตอบแทนมีความสำคัญต่อความรู้สึกของพนักงาน


About Pawarit Sornin

- จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - เคยทำงานด้าน Business Development / Project Manager / Product Sales ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Wireless Networking และ Mobility Enterprise ในประเทศ - ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Digital Transformation ROI: กำหนดอย่างไร ประเมินอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

ปัจจุบันธุรกิจองค์กรไทยหลายแห่งนั้นก็ได้เริ่มดำเนินกลยุทธ์และโครงการด้านการทำ Digital Transformation กันไปไม่น้อยแล้ว แต่โจทย์หนึ่งซึ่งยังคงเป็นประเด็นสำคัญต่อธุรกิจหลายๆ แห่งอยู่นั้นก็คือคำถามด้านการวัดผลความสำเร็จในการทำ Digital Transformation ว่าควรจะวัดผลอย่างไร? ในบทความนี้ได้รวบรวมแนวทางการกำหนดและประเมิน ROI ของโครงการ Digital Transformation เอาไว้หลายรูปแบบ …

Huawei ได้รับเลือกให้เป็น Gartner Peer Insights Customers’ Choice ด้านโครงสร้างพื้นฐาน Wired และ Wireless LAN ประจำปี 2022 โดยได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

ตามรายงาน ‘Voice of the Customer’ หัวเว่ยได้รับรีวิวทั้งหมด 176 รายการ และคะแนนโดยรวม 4.9/5 ดาว จากลูกค้าทั่วโลกในอุตสาหกรรมต่างๆ ณ วันที่ 31 …