SUSE by Ingram

Tangerine Webinar: Google Workspace – Data Protection for PDPA

Tangerine ขอเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT Security เข้าฟังบรรยาย Tangerine Webinar เรื่อง “Google Workspace – Data Protection for PDPA” เพื่อเรียนรู้แนวทางการนำ Google Workspace มาช่วยเก็บรักษาข้อมูลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2021 เวลา 14:00 น. ผ่าน Live Webinar

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: Google Workspace – Data Protection for PDPA
ผู้บรรยาย: คุณสุภาวดี หาญเสน่ห์ลักษณ์ Google Cloud Solutions Specialist จาก Tangerine Co.,Ltd
วันเวลา: วันพุธที่ 3 มีนาคม 2021 เวลา 14:00 – 15:30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 500 คน
ภาษา: ไทย
ลิงค์ลงทะเบียน: https://zoom.us/webinar/register/WN_AhELI-LFQeek9ecj0hR1-g

ภายใน Webinar นี้ ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานของ Google Workspace ที่จะมาช่วยให้การทำงานของท่านมั่นคงปลอดภัย และ เป็นไปตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA – Personal Data Protection Act) กำหนด ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2021 นี้เป็นต้นไป

โดยท่านจะได้ทราบว่า Google Workspace จะสามารถช่วยท่านเก็บรักษาข้อมูลและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลได้อย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อองค์กร ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเขาฟังบรรยายได้ฟรี

กำหนดการ 
14:00 – 14:10   Welcome
14:10 – 14:45   Practical Preparation for PDPA Compliance
14:45 – 15:15   How Google Workspace Protect Personal Data
15:15 – 15:30   Wrap up and Q&A

Webinar นี้เหมาะสำหรับ IT Manager, IT Director, IT Security และผู้ที่สนใจ Google Workspace & PDPA

กด Interested หรือ Going เพื่อติดตามอัปเดตและรับการแจ้งเตือนบน Facebook Event: https://www.facebook.com/events/3709038159144958/

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] แคสเปอร์สกี้พร้อมผู้เชี่ยวชาญในวงการร่วมเสริมแกร่งกลยุทธ์การป้องกันทางไซเบอร์ของ APAC ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคและหลังจากนี้เป็นต้นไป

“ความยุติธรรมจะมีชัยในโลกไซเบอร์ได้หรือไม่”  นี่คือคำถามหลักบนเวทีการประชุม ด้านนโนบาย “APAC Online Policy Forum II” ในหัวข้อ “Guardians of the Cyberspace: can justice …

ฝึกอบรมพนักงานและผู้บริหารให้รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ ลดความเสี่ยงข้อมูลธุรกิจรั่วไหลจากภัยคุกคาม ด้วยระบบ E-Learning สำหรับ Security Awareness จาก Terranova โดย nForce Secure

เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจทุกวัน ภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบก็กลายมาเป็นความเสี่ยงสำคัญที่ธุรกิจต้องรับมือให้ได้ การเสริมภูมิคุ้มกันให้กับพนักงานและผู้บริหารรู้เท่าทันและสามารถรับมือกับภัยเหล่านี้และไม่ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงในรูปแบบ Phishing หรือการเรียกค่าไถ่ด้วน Ransomware ไปจนถึงการโจมตีรูปแบบอื่นๆ จึงกลายเป็นอีกกิจกรรมที่จำเป็นจากทั้งในมุมของฝ่าย IT Security และ Human Resource (HR)