Tag Archives: workload automation

[Guest Post] ลดขั้นตอนการทำงานด้วย Workload Automation จากบริษัท Hitachi Asia

ทำความรู้จักกับ JP1 Workload Automation JP1/Automatic Job Management System 3  หรือ JP1/AJS3 เป็นซอฟต์แวร์กลุ่ม workload automation ที่จะเข้ามาช่วยในการจัดการตารางการทำงานด้วยเงื่อนไขของเวลา และกิจกรรมอื่นๆ จากส่วนกลาง ช่วยให้ระบบทำงานอัตโนมัติ และสามารถพัฒนาระบบให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้ รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม ข้ามแอปพลิเคชั่น และรองรับการใช้งานกับ Cloud Service และ Web Service ได้อีกด้วย

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “Hitachi JP1 Webinar: Optimizing Cloud Services with Hitachi Workload Automation” [3 พ.ย. 2564]

ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้องค์กรของคุณสามารถปรับตัว และแข่งขันทางธุรกิจได้ องค์กรของคุณจำเป็นต้องพิจารณาถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยวางรากฐาน กำหนดเป้าหมายการทำธุรกิจ ตลอดถึงการลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อน เพื่องานที่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเทคโนโลยีที่ควรนำมาใช้ ได้แก่ Cloud computing, ปัญญาประดิษฐ์, เครื่องมือดิจิทัลอื่นๆ หรือการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ในงานสัมมนาครั้งนี้เราได้นำซอฟต์แวร์กลุ่ม Workload Automation จากบริษัท Hitachi Asia ซึ่งสามารถช่วยลดขั้นตอนการทำงานได้ ระบบสามารถจัดการงานจากส่วนกลาง โดยสั่งให้งานแต่ละส่วนทำงานอัตโนมัติอ้างอิงตามเวลา หรือตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้ อีกทั้งยังรอบรับการทำงานข้ามแพลตฟอร์ม รวมถึงการทำงานบนคลาวน์ และรองรับการใช้งานร่วมกับแอพลิเคชั่นหลักขององค์กรได้ ตัวอย่างเช่น ระบบ ERP, CRM, DBMS, WMS หรือระบบอื่นๆ พร้อมฟังก์ชั่นเสริมสำหรับรับ-ส่งไฟล์ข้ามไซน์แบบที่สามารถขออนุญาตก่อนจัดส่ง สามารถตรวจเช็คสถานะการรับ-ส่งไฟล์ได้ และใช้ช่องทางที่ปลอดภัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูล ลงทะเบียนเพื่อรับฟังแบบเต็มๆ กับ “Hitachi JP1 Webinar: Optimizing Cloud Services with Hitachi Workload Automation”  ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. ผ่าน …

Read More »