Tag Archives: vr real.estate

VR Real.Estate: Startup ไทยที่แปลงแบบบ้านสู่ระบบ Virtual Reality ให้ชมบ้าน/คอนโดได้ก่อนสร้างบ้านเสร็จ

ปี 2017 นี้ถือเป็นปีที่วงการอสังหาริมทรัพย์ไทยจะได้ก้าวเข้าสู่การผสานเทคโนโลยีอย่างเต็มตัว และ VR Real.Estate ก็ถือเป็นอีก Startup ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมในวงการอสังหาริมทรัพย์โดยฝีมือคนไทย ที่พัฒนาเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) สำหรับใช้แปลงแบบบ้านให้กลายเป็นบ้านเสมือน 3D ให้ลูกค้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์สามารถเข้าไปชมผ่าน VR ได้ และในวันนี้เราก็มีบทสัมภาษณ์กับทีมงาน VR Real.Estate ดังนี้ครับ

Read More »