Tag Archives: vowi-fi

Cisco เผย 10 แนวโน้มด้านเทคโนโลยีระบบเครือข่ายองค์กร 2017: ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องปรับตัว

Cisco ผู้ผลิตเทคโนโลยีระบบเครือข่ายและ Data Center ชื่อดัง ได้ออกมาทำนายถึงแนวโน้มในปี 2017 เกี่ยวกับระบบเครือข่ายสำหรับองค์กรเอาไว้ด้วยกัน 10 ประการ ซึ่งมีหลายประเด็นที่เหล่าผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องเตรียมปรับตัวรับมือกัน ดังนี้

Read More »

HPE Aruba เผย 4 คุณสมบัติระบบ Wi-Fi เพื่อมุ่งสู่ความเป็น Digital Workplace

HPE Aruba ผู้ให้บริการโซลูชันระบบเครือข่ายไร้สายและเทคโนโลยี Mobility ชั้นนำของโลก ออกมาเผยถึง 4 คุณสมบัติสำคัญของระบบ Wi-Fi เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เข้าสู่ความเป็น Digital Workplace ตอบรับกระแส Digital Transformation และความต้องการของผู้ใช้ในยุค #GenMobile ภายในงาน HPE Aruba Digital Workplace ที่เพิ่งจัดไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

Read More »