Tag Archives: universal robots ur10

[PR] ยูนิเวอร์แซล โรบอทส์: ผู้ผลิตหุ่นยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของเดนมาร์ก มีรายรับเติบโตถึง 91%

กรุงเทพฯ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2559 – เป็นเรื่องที่สร้างความฮือฮาอย่างมากเมื่ออเมริกัน เทราไดน์ ( American Teradyne ) ยอมจ่ายมากกว่า 285 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นค่าหุ้นทั้งหมดในบริษัทยูนิเวอร์แซล โรบอทส์ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ที่เมืองโอเดนส์ ประเทศเดนมาร์ก เมื่อฤดูสปริงปี พ.ศ. 2558 ราคาของบริษัทธุรกิจที่มีพนักงาน 150 คนในเดนมาร์กนี้สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังต่ออัตราการเติบโตขยายตัวอย่างมีนัยยะสำคัญของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

Read More »

[PR] ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ก้าวไกลระดับโลกได้ด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เสริมคุณภาพและความยืดหยุ่นคล่องตัวในการรับงาน

บทความโดย เชอร์มีน ก็อตเฟรดเซ็น ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูนิเวอร์แซล โรบอทส์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เฟอร์นิเจอร์ไม้และโลหะ ชิ้นส่วนประกอบเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งเตียงนอนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าหลากหลายที่ผู้ผลิตเพื่อส่งออกชาวไทยได้ส่วนแบ่งตลาดที่สวยงามในตลาดต่างประเทศ เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไทยในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นที่รู้จักยอมรับในฝีมือด้าน “นวัตกรรม” หรือ “ความคิดสร้างสรรค์” จนมาวันนี้ นักออกแบบหน้าใหม่และช่างฝีมือที่รุ่มรวยทักษะก็ยังเป็นกลจักรสำคัญที่ทำให้สินค้าส่งออกจากไทยนั้นโดดเด่นได้รับความสนใจเหรือสินค้าจากคู่แข่งอื่น ๆ ในตลาด

Read More »

[PR] ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อหนุนธุรกิจสู่ตำแหน่งผู้นำอุตสาหกรรมยา โดย เชอร์มีน ก็อตเฟรดเซ็น ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูนิเวอร์แซล โรบอทส์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

อุปสงค์ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ประเทศไทยรวมไปถึงเพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์และมาเลย์เซีย อัตราการเติบโตของการยอมรับการลงทุนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมต่างเพิ่มขึ้น ดังข้อมูลของสมาพันธ์หุ่นยนต์นานาชาติ ( IFR ) ปรากฎว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วในแถบเอเชียด้วยตัวเลขประเมินจำนวนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในสต็อกที่เพิ่มขึ้นทุกปี อย่างน้อย 4,000 ยูนิตนับแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง 2560[1] ผู้ผลิตต่างสนใจลงทุนกับเทคโนโลยีนี้เพราะมีข้อได้เปรียบเชิงธุรกิจหลายประการ เช่น เพิ่มศักยภาพการผลิต และลดค่าใช้จ่าย ภาคส่วนสาธารณสุขของไทยเติบโต เมื่อปีพ.ศ. 2545 ที่ไทยเปิดตัวโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประชากรไทยได้รับการประกันสุขภาพ ปลุกเร้าการเติบโตธุรกิจเภสัชกรรม ให้กลายมาเป็นตลาดขนาดใหญ่เป็นที่สองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องมีขนาดเป็นสองเท่าภายในปี พ.ศ. 2563 เวลานี้ อุตสาหกรรมยา และเภสัชกรรมเติบโตรับความต้องการภายในประเทศและการส่งออก การส่งออกเภสัชกรรมมีมูลค่าประมาณ 300 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยส่งไปยังประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เวียตนามและกัมพูชา ภายในปี พ.ศ. 2563 จะมีผู้มีอายุ 60ปี เป็น 18% ของจำนวนประชากรในประเทศ เทียบอัตราส่วนกับประชากรวัยทำงาน 6:1[2] ดังนั้น จากจำนวนประชากรสูงอายุของประเทศที่เพิ่มขึ้นคาดได้ว่าส่งผลต่อการเติบโตในภาคส่วนสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ภาครัฐฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมสาธารณสุข เห็นได้จากงบประมาณสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับห่วงโซ่คุณภาพ ( value chain )[3] มุ่งหวังให้ก้าวทันความต้องการที่ขยายตัว …

Read More »