Tag Archives: telecom service provider

Google เข้าซื้อกิจการผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ Edge MobiledgeX

Google Cloud ได้เข้าซื้อกิจการของ MobiledgeX ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่สถาปนาตัวเองว่าเป็นบริษัท Edge Computing ที่สามารถช่วยสนับสนุนผู้ให้บริการโทรคมนาคมสามารถสร้าง Edge Cloud ของตนเองได้ ด้วยประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้ให้บริการระดับโลกมากกว่า 26 ราย โดย MobiledgeX ก่อตั้งขึ้นโดย Deutsche Telekom AG จากเยอรมนี ในปี 2018   

Read More »

CenturyLink เข้าซื้อกิจการ Level 3 Communications ที่มูลค่า 1.19 ล้านล้านบาท

CenturyLink ได้ประกาศการเข้าซื้อกิจการของ Level 3 Communications ที่มูลค่า 34,000 ล้านเหรียญ หรือราวๆ 1.19 ล้านล้านบาท เรียกได้ว่าเป็นการเข้าซิ้อกิจการระหว่างผู้ให้บริการเครือข่ายขนาดใหญ่กันเองของสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียว

Read More »

กรณีศึกษา: Telecom Service Provider กับการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า และปรับปรุงความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่ายสำหรับ Mobile Networking

กลุ่มธุรกิจด้าน Telecom Service Provider แห่งหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดใน Norway มีการดำเนินธุรกิจด้านโทรศัพท์จนถึงในยุดโทรศัพท์มือถือ ได้นำเทคโนโลยีการทำ Data Analytics จากเทคโนโลยีด้านSplunk เข้ามาไปใช้เสริมขีดความสามารถด้านการทำ IT Operations ส่วนต่างๆเพื่อเสริมธุรกิจและยังสามารถช่วยในการตอบสนองต่อความต้องการได้ โดยได้ตอบโจทย์ความต้องการด้านต่างๆ ดังนี้

Read More »