Breaking News

T-mobile แจ้งเหตุข้อมูลรั่วไหลเพราะถูกแฮ็ก

T-mobile หนึ่งในผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของสหรัฐฯ ได้ประกาศแจ้งเหตุการณ์ถูกแฮ็กซึ่งกระทบต่อข้อมูลของพนักงานและลูกค้า

Read More »

T-Mobile เผยข้อมูลลูกค้ารั่ว 2 ล้านราย ไม่กระทบข้อมูลการเงินและรหัสผ่าน

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทาง T-Mobile ได้ออกมาแถลงถึงเหตุการณ์ข้อมูลลูกค้า 2 ล้านรายรั่วไหลออกไปจากระบบของ T-Mobile เอง ซึ่งทันทีที่ T-Mobile ตรวจพบก็ได้ทำการปิดช่องทางดังกล่าวแล้ว

Read More »

พบช่องโหว่ในเว็บ T-Mobile ที่ทำให้แฮ็กเกอร์ได้ข้อมูลของผู้ใช้งานเพียงแค่รู้เบอร์มือถือ

พบช่องโหว่ในเว็บของ T-Mobile ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารที่ทำให้แฮ็กเกอร์ได้ข้อมูลของผู้ใช้งานเพียงแค่รู้เบอร์มือถือ โดยสิ่งที่แฮ็กเกอร์จะได้รับคือ อีเมล ชื่อผู้ใช้งาน เลขที่บัญชีที่ชำระเงิน เลข IMSI ผ่านทางช่องโหว่นี้

Read More »

T-Mobile ถูกขโมยข้อมูลลูกค้าถึง 15 ล้านราย ผ่านทางผู้ตรวจสอบเครดิต Experian กับการรับมือ Crisis ของ T-Mobile

เป็นอีกหนึ่งกรณี Data Breach ที่น่าจับตามองมากเมื่อ T-Mobile ผู้ให้บริการธุรกิจ Telecommunication ได้ออกมายอมรับว่าถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกามากถึง 15 ล้านราย โดยการถูกขโมยข้อมูลครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากระบบภายในของ T-Mobile แต่อย่างใด แต่ถูกขโมยจาก Experian ผู้ให้บริการตรวจสอบเครดิตของลูกค้า T-Mobile โดยข้อมุลของลูกค้าที่ยื่นข้อมูลเครดิตให้ทาง T-Mobile ตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2013 – 16 กันยายน 2015 นั้นตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนี้

Read More »