Tag Archives: smart hospital

TechTalk Webinar: ก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลแห่งอนาคตด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารกับผู้ป่วยแบบใหม่ โดย Alcatel-Lucent Enterprise

TechTalkThai ขอเรียนเชิญเหล่าผู้บริหาร, IT Manager, ผู้ดูแลระบบ IT ในธุรกิจสาธารณสุข และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "TechTalk Webinar: ก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลแห่งอนาคตด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารกับผู้ป่วยแบบใหม่ โดย Alcatel-Lucent Enterprise" เพื่อรู้จักกับแนวคิดของ Smart Hospital และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ธุรกิจโรงพยาบาลสามารถนำมาปรับใช้เพื่อก้าวไปสู่การเป็นโรงพยาบาลแห่งอนาคต ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Read More »

โรงพยาบาลแห่งอนาคต จากมุมมองของผู้บริหารแห่ง Alcatel-Lucent Enterprise

กลับมาอีกครั้งกับการสัมภาษณ์เรื่องราวของการทำ Digital Transformation กับคุณสาธิต พันธ์ไพศาล ผู้ดำรงตำแหน่ง Country Manager แห่ง Alcatel-Lucent Enterprise Thailand โดยในครั้งนี้เราจะเจาะลึกในเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงในโรงพยาบาล จากการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่แก่ผู้ป่วยและการรักษาพยาบาล ซึ่งทีมงาน TechTalkThai ก็ขอสรุปบทสนทนาในครั้งนี้เอาไว้ในบทความนี้ครับ

Read More »