Tag Archives: self-service

5 เหตุผลที่เหล่าองค์กรและผู้ดูแลระบบ ควรเริ่มต้นใช้ OpenStack สร้าง Private Cloud ภายในองค์กร

ปีนี้เป็นปีที่เรียกว่า OpenStack นั้นได้ก้าวเข้ามาสู่ตลาดองค์กรอย่างเต็มตัวมากยิ่งขึ้น ทางทีมงาน TechTalkThai ก็เห็นว่าเหล่าองค์กรและผู้ดูแลระบบในไทยควรจะเริ่มปรับตัวลองใช้ OpenStack กันได้แล้วในตอนนี้ จึงขอเขียนสรุป 5 เหตุผลที่ควรมาเริ่มต้นใช้ OpenStack เอาไว้เป็นแนวทางกันดังนี้ครับ

Read More »