Tag Archives: SAP S4/HANA

[Guest Post] ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เลือก ดีเอ็กซ์ซี เทคโนโลยี ยกระดับอีอาร์พีสู่คลาวด์

โซลูชันบนระบบคลาวด์ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงระบบไอทีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อภารกิจของบริษัทให้มีความทันสมัย ​​และบูรณาการโซลูชันดิจิทัลเข้าด้วยกัน โดยใช้ SAP S4/HANA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างคล่องตัว

Read More »