Tag Archives: sap patch

SAP ปล่อยแพตช์แก้ไขช่องโหว่ร้ายแรงหลายรายการ พร้อมเตือนผู้ใช้เร่งอัปเดต

สำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้ SAP ได้อัปเดตช่องโหว่ใหม่ 13 รายการ พร้อมกับการอัปเดตข้อมูลเก่าและแพตช์เร่งด่วน ซึ่งความน่าสนใจคือมีช่องโหว่ร้ายแรงหลายรายการระดับ 10/10

Read More »

SAP ออกแพตช์ด้านความมั่นคงปลอดภัย 13 รายการแนะผู้ใช้ควรอัปเดต

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2018 ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ ERP รายใหญ่อย่าง SAP ได้ปล่อยแพตช์ด้านความมั่นคงปลอดภัยประกอบด้วยการอุตช่องโหว่ 13 รายการ ซึ่งประกอบด้วยช่องโหว่ความร้ายแรงสูงถึง 8.8 จำนวน 2 รายการที่เกิดในผลิตภัณฑ์ Business One (เวอร์ชัน 9.2 , 9.3) และ NetWeaver BI (เวอร์ชัน 7.30, 7.31, 7.40, 7.41, 7.50)

Read More »

SAP ออก Patch เดือนเมษายน 2018 อุดช่องโหว่ 12 รายการ

SAP ประกาศออก Patch รายเดือนเมษายน 2018 เพื่ออุดช่องโหว่จำนวนทั้งสิ้น 12 รายการ โดยมี Patch ความรุนแรงระดับสูงสุดในรอบนี้ปรากฎอยู่บน SAP Business Client

Read More »

SAP ออก Patch 16 รายการ อุดช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัย

SAP ได้ออกอัปเดตด้านความมั่นคงปลอดภัยมาด้วยกันทั้งสิ้น 16 รายการ โดย 3 รายการในนั้นมีความรุนแรงระดับสูง

Read More »

SAP ออก Patch อุด 13 ช่องโหว่ร้ายแรง กระทบ JAVA, HANA และ ABAP

SAP ได้ออก Patch รายเดือนกุมภาพันธ์ 2016 โดยอุดช่องโหว่รวมทั้งสิ้น 23 ช่องโหว่ โดยมี 13 ช่องโหว่ที่มีความอันตรายระดับสูง และแนะนำให้ผู้ใช้งาน Patch ทันทีเพื่อลดมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้นกับระบบ SAP ที่ใช้งานอยู่

Read More »