Tag Archives: network trend

7 แนวโน้มทางด้าน Enterprise Networking ประจำปี 2018 จาก Interop

ในงานวิจัยของ Interop ITX ซึ่งเป็นการสำรวจทางด้าน IT Infrastructure จากเหล่าผู้นำทางด้าน IT ภายในองค์กรกว่า 150 คน ได้ทำการนำเสนอ 7 ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มของระบบ Network ภายในองค์กรประจำปี 2018 เอาไว้ดังนี้

Read More »

Cisco เผย 10 แนวโน้มด้านเทคโนโลยีระบบเครือข่ายองค์กร 2017: ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องปรับตัว

Cisco ผู้ผลิตเทคโนโลยีระบบเครือข่ายและ Data Center ชื่อดัง ได้ออกมาทำนายถึงแนวโน้มในปี 2017 เกี่ยวกับระบบเครือข่ายสำหรับองค์กรเอาไว้ด้วยกัน 10 ประการ ซึ่งมีหลายประเด็นที่เหล่าผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องเตรียมปรับตัวรับมือกัน ดังนี้

Read More »