Tag Archives: MEC

AIS 5G for Business พร้อมเดินหน้าธุรกิจไทยสู่ Thailand Industry 4.0

แม้จะเผชิญกับวิกฤตหนักขนาดไหน ทว่าการพัฒนาประเทศต้องไม่หยุดยั้ง และวันนี้ AIS ในฐานะผู้ให้บริการ 5G พร้อมแล้วที่จะช่วยขับเคลื่อนเร่งให้เกิด Digital Transformation และเพิ่มขีดความสามารถให้ธุรกิจไทยเดินหน้าต่อไปสู่ Thailand Industry 4.0 ทิศทางการเตรียมความพร้อมด้าน 5G Digital Infrastructure เป็นอย่างไรและ AIS ร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยี 5G อย่างไร? ร่วมหาคำตอบได้จากบทความนี้

Read More »