Tag Archives: lte-unlicensed

Qualcomm เปิดตัว Snapdragon X16 ชิป LTE Modem ความเร็วระดับ Gigabit ตัวแรกของโลก

Qualcomm เปิดตัวชิป Snapdragon™ X16 ซึ่งเป็นชิป LTE Modem ที่สามารถทำความเร็วในการรับส่งข้อมูลระดับ Gigabit ตัวแรกของโลกที่วางจำหน่ายแบบ Commercial โดยให้ความเร็วในการดาวน์โหลดสูงถึง 1Gbps ซึ่งสูงกว่า 4G LTE Modem รุ่นแรกถึง 10 เท่า

Read More »

LTE-U vs. Wi-Fi

กลายเป็นประเด็นร้อนในปัจจุบันที่เทคโนโลยีใหม่อย่าง LTE-U (LTE Unlicensed) จะมาร่วมใช้งานบนย่านความถี่ 5 GHz ร่วมกับเทคโนโลยี Wi-Fi ก่อให้เกิดความเห็นที่แตกต่างระหว่างผู้ที่สนับสนุนให้ใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อให้ระบบ LTE สามารถใช้งานได้ด้วยความเร็วที่สูงขึ้น กับผู้ที่เห็นต่างเนื่องจาก LTE-U จะเข้ามาเบียดเบียนแบนวิธด์ของการใช้ Wi-Fi

Read More »

เกาหลีใต้ประสบความสำเร็จในการให้บริการ Wi-Fi + LTE ระดับ Gigabit

Samsung Electronics และผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ KT ประเทศเกาหลีใต้ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีแบบไฮบริด เรียกว่า GiGA LTE ที่ผสานเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย LTE และ Wi-Fi เข้าด้วยกัน ส่งผลให้อุปกรณ์โมบายล์ เช่น สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตสามารถเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้ด้วยอัตราเร็วสูงถึง 1.17 Gbps ผสานช่องสัญญาณของ Wi-Fi และ LTE เข้าด้วยกัน GiGA LTE เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถรับส่งข้อมูลผ่านช่องสัญญาณของ Wi-Fi และเครือข่าย LTE ได้พร้อมกัน โดยทาง KT ใช้ Wi-Fi Hotspot ของตนเองกว่า 140,000 จุดทั่วประเทศเกาหลีใต้ และฐานส่งสัญญาณ LTE กว่า 200,000 จุด เพื่อให้บริการเทคโนโลยี GiGA LTE ซึ่งทาง KT กำลังวางแผนขยายพื้นที่ให้บริการ รวมทั้งปรับปรุงเทคโนโลยีให้รองรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตหลากหลายรุ่นมากยิ่งขึ้น คาดการณ์ว่าจะรองรับ Samsung ประมาณ 5-6 รุ่น และ LG บางรุ่นภายในปลายปีนี้ เร็วกว่า …

Read More »