Tag Archives: kaspersky fraud prevention

[PR] แคสเปอร์สกี้ แลป พบผู้ใช้ออนไลน์ตกเป็นเป้า 48% 11% สูญเงินจากการตกเป็นเหยื่อโจรไซเบอร์

ภัยคุกคามทางการเงินบนโลกออนไลน์มีปริมาณและความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น ผลการวิจัยล่าสุดเรื่อง “Consumer Security Risks Survey From Scared to Aware” จากแคสเปอร์สกี้ แลป และบริษัท บีทูบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พบว่า ผู้บริโภคจำนวน 48% เป็นเป้าหมายของการถูกหลอกลวงและฉ้อโกง ทำให้ผู้บริโภคเปิดเผยข้อมูลความลับและข้อมูลทางการเงินแก่อาชญากร สิ่งที่น่าตกใจคือผู้บริโภคจำนวน 11% สูญเสียเงินจากการตกเป็นเหยื่อของโลกออนไลน์

Read More »

[PR] แบงก์และสถาบันการเงินกว่าหนึ่งในสาม ล้มเหลวด้านจัดการช่องทางออนไลน์ที่ปลอดภัยแก่ลูกค้า

รายงานผลการวิจัยธุรกิจล่าสุด เรื่อง “The IT Security Risks Survey 2015” โดยแคสเปอร์สกี้ แลป และบีทูบี อินเทอร์เนชั่นแนล ซึ่งสำรวจบริษัทกว่า 5,500 แห่ง รวมถึงธนาคารและบริการทางการเงินจำนวน 131 แห่ง จาก 26 ประเทศทั่วโลก เผยว่า องค์กรทางการเงิน 33% ไม่สามารถให้บริการช่องทางการใช้จ่ายออนไลน์ที่ปลอดภัยให้กับลูกค้าได้

Read More »