Tag Archives: ISSConsulting

[Guest Post] ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี หัวข้อ”RISE with SAP: Rise Up the Business Transformation Journey” เรียนรู้โซลูชันคลาวด์ใหม่ล่าสุดจาก SAP [ 19 สิงหาคม 2564]

ISS Consulting (Thailand) Ltd. ขอเรียนเชิญผู้บริหารองค์กร, IT Director, IT Manager, Finance Manager,  Account Manager , IT รวมถึงผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี  ในหัวข้อเรื่อง “RISE with SAP: Rise Up the Business Transformation Journey” เรียนรู้โซลูชันคลาวด์ใหม่ล่าสุดจาก SAP ที่จะพลิกโฉมองค์กรให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล ในวันที่ 19 สิงหาคม  2564 เวลา 10.30 – 12.00 น.

Read More »

[Guest Post] ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “แนวทางการสร้าง Customer Experience (CX) ที่ดี”เทรนด์สำคัญห้ามพลาดจากงาน SAPPHIRE NOW 2021

ISS Consulting (Thailand) Ltd. ในฐานะ SAP Platinum Partner  พาร์ทเนอร์ระดับสูงสุดของ SAP ขอเรียนเชิญ เจ้าของกิจการ, ผู้บริหารระดับสูง, Sales Manager , Marketing Manager , IT Manager  รวมถึงผู้ที่สนใจทุกท่าน  เข้าร่วมงาน SAPPHIRE NOW 2021 ในรูปแบบ Virtual Event เพื่อเรียนรู้ถึงการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีแพลตฟอร์มมาพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้า สร้าง Customer Experience ที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละคนแตกต่างกันไป เพิ่มยอดขายได้อย่างเห็นผล และยังคงปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ด้วยโซลูชั่นจาก  SAP ที่พร้อมนำไปประยุกต์ใช้งานสำหรับทุกธุรกิจ

Read More »

[Guest Post] ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) ประกาศพร้อมให้บริการโซลูชันบริหารประสบการณ์ธุรกิจ ยกระดับ 4 ประสบการณ์หลัก ลูกค้า พนักงาน ผลิตภัณฑ์ และแบรนด์ บุกตลาดเชิงลึกจัดการข้อมูล feedback และ inside ด้วย SAP Qualtrics

ISS Consulting (Thailand) ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ NTT DATA Business Solutions พาร์ทเนอร์ระดับโลกของ SAP ประกาศร่วมเป็นพันธมิตรกับ SAP Qualtrics เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2020 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มศักยภาพและส่งมอบความเป็นเลิศเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการประสบการณ์ (Experience management: XM) ด้วย Qualtrics โซลูชันให้แก่องค์กรให้สามารถรวบรวม วิเคราะห์ และต่อยอดข้อมูล ข้อเสนอแนะต่างๆ แบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะช่วยให้เข้าใจถึงประสบการณ์ที่มอบให้กับลูกค้าและองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต บริหารความผูกพันกับลูกค้าผู้บริโภค ประสานความสัมพันธ์ภายในองค์กร และพัฒนาแบรนด์ให้โดดเด่น ซึ่งเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ยกระดับการบริหารประสบการณ์ลูกค้าและองค์กรได้อย่างครบครันและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดในปัจจุบัน นำมาซึ่งประสบการณ์ลูกค้าที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน

Read More »