Tag Archives: Internet of Behavior

[Guest Post] ลับคมเครื่องมือไอทีให้พร้อม! เมื่อธุรกิจต้องเผชิญ “Double Disruption”

ทุกธุรกิจรู้ดีว่าวันนี้ “ลูกค้าไม่เหมือนเดิม” เพราะสังคมโลกที่เปลี่ยนไปและการเกิดขึ้นของโควิด-19 ภาวะนี้ถูกเรียกว่า Double Disruption หรือการหยุดชะงัก 2 ต่อที่มีผลทำให้คนทั่วโลกต้องเปลี่ยนวิถีการทำงาน การใช้ชีวิต การเว้นระยะห่าง และอีกหลายพฤติกรรม

Read More »

Gartner เผยเทคโนโลยีแห่งอนาคตในปี 2021

เมื่อเข้าช่วงปลายปีแต่ละปีจะเริ่มมีการคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีในปีถัดไปออกมา ซึ่งล่าสุด Gartner ได้เผยถึงแนวโน้มเทคโนโลยีใน 3 ประเภทประกอบด้วย People Centricity, Location Independence และ Resilient Delivery

Read More »