Breaking News

เลือก Notebook สำหรับทำงานอย่างไร ในยุคที่ 10th Gen Intel Core กำลังเริ่มวางจำหน่าย

บทความนี้ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะบรรเทาความสับสนในการเลือกซื้อ Notebook รุ่นสำหรับใช้ในออฟฟิศลง เพื่อให้สามารถเลือกซื้อ Notebook ที่มี CPU ซึ่งเหมาะสมต่อความต้องการในการใช้งานลงไปได้ครับ

Read More »

Intel ชี้ โลกเข้าสู่ยุค Data-Centric Era เผยเทคโนโลยีใหม่เตรียมรุกปี 2019 – 2020

ในงานสัมมนา Intel Data-Centric Innovation Summit ทาง Intel ได้ออกมาเผยถึงเทคโนโลยีและแนวโน้มใหม่ๆ สำหรับปี 2019 – 2020 ที่น่าสนใจดังนี้

Read More »