Tag Archives: huddle room

อัปเกรดห้องประชุมขนาดเล็กให้เป็นห้องประชุมดิจิทัลด้วย Poly Studio

หนึ่งในกลยุทธ์ Modern Workplace ที่หลายองค์กรเริ่มกระทำในปัจจุบันคือการแบ่งพื้นที่ในออฟฟิศออกเป็นห้องเล็กๆ หลายๆ ห้องเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถนัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดหรืออัปเดตโปรเจ็กต์ที่รับผิดชอบได้ง่ายยิ่งขึ้น แต่จะดีกว่าไหมถ้าองค์กรสามารถยกระดับห้องประชุมขนาดเล็กเหล่านั้นให้กลายเป็นห้องประชุมดิจิทัลอันทันสมัย Poly Studio ซึ่งเป็นระบบ Video Conference แบบ USB Video Bar จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สิ่งนี้

Read More »