Breaking News

Tag Archives: honeywell supply chain

[PR] ซัพพลายเชนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แนวโน้มสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน By Honeywell

ในอดีตที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทาน (ซัพพลายเชน) เกิดจากการขับเคลื่อนจากเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แต่วันนี้ วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของผู้บริโภคกลับเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และกำหนดรูปแบบของอุตสาหกรรม

Read More »

Honeywell เปิดโควต้าฟรี 10 ที่นั่ง งานสัมมนาเทคโนโลยี IT สำหรับงาน Supply Chain

สำหรับองค์กรที่กำลังมองหาแนวทางในการปรับปรุงระบบ Supply Chain โดยอยากจะมีการนำเทคโนโลยีและ Internet of Things เข้าไปช่วย ทาง Honeywell ได้จัดงาน Honeywell Executive Luncheon Forum สำหรับหัวข้อเทคโนโลยี Supply Chain โดยเฉพาะ มีรายละเอียดดังนี้ครับ วัน: 5 สิงหาคม 2558 เวลา: 11:30 น. – 17:00 น. สถานที่: ห้องบอลรูม 3 โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ กำหนดการ 11:30 น. ลงทะเบียน/รับประทานอาหารกลางวัน 13:00 น. กล่าวต้อนรับโดยฮันนี่เวลล์ 13:05 น. เปิดประสบการณ์กับ นายวรการ ศรีนวลนัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด 13:50 น. วิวัฒนาการของเครือข่ายซัพพลายทั่วโลก นายตะวัน จันแดง ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและอินโดจีน …

Read More »