Breaking News

Dell EMC ออกอัปเดต Data Domain และ IDPA รองรับ Cloud มากขึ้น, เร็วขึ้น, มีรุ่นเล็กสำหรับ SMB

Dell EMC ได้ออกมาประกาศอัปเดตโซลูชัน Dell EMC Data Domain และ Dell EMC Integrated Data Protection Appliance (IDPA) ใหม่ เพื่อให้เหล่าธุรกิจองค์กรไปจนถึงธุรกิจขนาดเล็กสามารถทำการสำรองและกู้คืนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการเสริมความสามารถใหม่ๆ ให้รองรับ Cloud, เสริมประสิทธิภาพ และเปิดตัว Hardware รุ่นใหม่

Read More »

เมื่อการปกป้องและสำรองข้อมูล อาจป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อองค์กรได้ถึง 50.9 ล้านบาทต่อปี

ในยุคของการทำ Digital Transformation ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ ข้อมูลได้กลายเป็นศูนย์กลางของการดำเนินธุรกิจในทุกๆ แง่มุมของทุกๆ อุตสาหกรรมไปอย่างปฏิเสธไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนดำเนินกลยุทธ์ของธุรกิจในระยะยาว, การกำหนดทิศทางของผลิตภัณฑ์และบริการ, การสื่อสารและติดต่อลูกค้าผู้ใช้งาน, การเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ในตลาด หรือแม้แต่การตัดสินใจเฉพาะหน้าในการผลิตก็ตาม

Read More »

Dell EMC เปิดตัว Data Domain รุ่นใหม่ ใช้ Flash ช่วยสำรองข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เชื่อมต่อ Cloud และ Hadoop ได้

Dell EMC ได้ประกาศเปิดตัว Data Domain อัปเดตใหม่ล่าสุด ที่มีทั้ง Software รุ่นใหม่และ Hardware รุ่นใหม่ที่รองรับการใช้งาน Flash สำหรับการสำรองข้อมูลและกู้คืนด้วยความเร็วสูง โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

Read More »