Tag Archives: Deep Observability

[สัมภาษณ์] Gigamon กับวิสัยทัศน์ Deep Observability ตอบโจทย์ Cybersecurity และ Monitoring บน Multi-Cloud สำหรับธุรกิจองค์กร

ที่ผ่านมาหลาย ๆ คนคงเคยมีโอกาสได้ยินชื่อของ Gigamon ในฐานะของผู้พัฒนาโซลูชัน Network Tapping และ Observability ชั้นนำ ที่สามารถตอบโจทย์การนำข้อมูล Traffic ภายในระบบเครือข่ายออกมาทำการวิเคราะห์ตรวจสอบได้อย่างยืดหยุ่นและหลากหลาย ช่วยให้ระบบเครือข่ายภายในองค์กรมีความโปร่งใส ง่ายต่อการตรวจสอบ และตรวจจับภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วพร้อมหลักฐานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน

Read More »