Tag Archives: cisco networking academy

iMasons Webinar: โอกาสการศึกษาด้านไอที & STEM

iMasons ประเทศไทย องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับนานาชาติ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “โอกาสการศึกษาด้านไอที & STEM” เกี่ยวกับโอกาสทางเลือกในการพัฒนาทักษะด้าน ไอที & STEM ในประเทศไทย รวมถึงแนวโน้มและความต้องการของอุตสาหกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2021 เวลา 10.30 – 12.00 น.

Read More »

เชิญร่วมงานประกวด Cisco Innovation Challenge 2019 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 180,000 บาท

Cisco Thailand ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Cisco Innovation Challenge 2019 โดยแข่งขันกันสร้าง/พัฒนาโซลูชัน แอปพลิเคชัน หรือระบบที่สามารถเข้ามาแก้ปัญหาให้กับบุคคล องค์กร หรือสังคมในยุคดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Internet of Things หรือ Cybersecurity ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 180,000 บาท

Read More »

Cisco จัดแข่งขัน Global Problem Solver Challenge ชิงรางวัลดูงานที่ Cisco IoT Innovation Center

Cisco ผู้ให้บริการโซลูชันระบบเครือข่ายและ Data Center ชั้นนำของโลก จัดการแข่งขัน Global Problem Solver Challenge เพื่อเฟ้นหาสุดยอดไอเดียการใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) สำหรับแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน พร้อมชิงรางวัลบินลัดฟ้าไปร่วมศึกษาดูงานด้าน IoT ที่ Cisco Asia Pacific Innovation Center ฟรี

Read More »

Cisco เปิดคอร์สออนไลน์ ปูพื้นฐานการใช้ระบบปฏิบัติการ Linux ฟรี

Cisco Networking Academy ศูนย์การเรียนรู้ชื่อดังของ Cisco เปิดคอร์สอบรมการใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux เบื้องต้นสำหรับผู้ที่ไม่เคยรู้จัก Linux มาก่อนเลย และผู้ที่มีความรู้ด้าน Linux มาบ้างแล้ว รวมระยะเวลาทั้งประมาณ 70 ชั่วโมง ผู้ที่สนใจสามารถทำแบบทดสอบและลงทะเบียนคอร์สออนไลน์ได้ฟรี

Read More »