Breaking News

25% ของอีเมล Phishing หลุดการตรวจจับของ Office 365 มาได้

Avanan ผู้ให้บริการ Cloud Security Platform ออกรายงาน Global Phish Report ประจำปี 2019 ระบุ พบอีเมล Phishing ประมาณ 25% หลุดการตรวจสอบของ Office 365 Exchange Online Protection (EOP) เข้ามาถึง Inbox ของผู้ใช้ได้ ในขณะที่อีก 5.3% ผ่านเข้ามาได้เพราะผู้ดูแลระบบตั้งค่าให้เป็น Whitelist

Read More »

คนร้ายใช้เทคนิค ‘ZeroFont’ บายพาสการป้องกันของ O365

Avanan ผู้ให้บริการโซลูชันด้านความปลอดภัยบน Cloud ซึ่งเป็นหนึ่งกลไกการป้องกันอีเมลหลอกลวงหรืออีเมลอันตรายโดยใช้ Natural Langauge Process (NLP) ของ o365 เช่น นักวิจัยจะหาอีเมลที่อ้างถึง Apple หรือ Microsoft ที่มาจากโดเมนปลอมหรืออีเมลที่มีเนื้อหาอ้างถึงบัญชีผู้ใช้ การรีเซ็ทรหัสผ่าน หรือเรื่องการร้องขอเงิน ซึ่งล่าสุดนักวิจัยได้ไปพบว่าผู้ร้ายมีการใช้เทคนิค ZeroFont ที่สามารถบายพาสการป้องกันนี้ได้

Read More »

Ransomware พุ่งเป้าโจมตีผู้ใช้ Office 365 ผ่านช่องโหว่ Zero-day

Avanan ผู้ให้บริการแพลทฟอร์ม Cloud Security ออกมาเปิดเผยว่า Cerber Ransomware บางสายพันธุ์กำลังพุ่งเป้าแพร่กระจายตัวไปยังผู้ใช้ Microsoft Office 365 ผ่านทางการโจมตีแบบ Zero-day เพื่อบายพาสระบบความมั่นคงปลอดภัยของ Office 365 ซึ่งตอนนี้มีผู้ใช้บริการของ Avanan ตกเป็นเป้าของการโจมตีแล้วไม่น้อยกว่า 57%

Read More »