Tag Archives: ai2

กรณีศึกษา : การใช้ Machine Learning กับความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์

นักวิเคราะห์จาก ABI บริษัทวิจัยประมาณการว่าภายในปี 2021 จะมีงบใช้จ่ายของ Machine Learning ในด้านความมั่นคงปลอดภัยสูงถึง 96$ พันล้าน ซึ่งในตอนนี้บริษัทยักษ์ใหญ่ เช่น Google หรือ Amazon ก็ขยับตัวเข้ามาในเรื่องนี้อย่างจริงจัง เช่น เดียวกับผู้ผลิตอุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยระดับองค์กรต่างๆ ก็เริ่มใช้เทคโนโลยีนี้เข้ามาตรวจจับภัยคุกคามแทนที่การใช้ Signature-based แบบเดิมเพียงอย่างเดียว เราจึงขอสรุปกรณีศึกษาตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Machine Learning กับความมั่นคงปลอดภัยในปัจจุบันมาให้ผู้อ่านได้เห็นภาพมากขึ้น

Read More »

MIT เจ๋ง !! พัฒนา AI ที่สามารถตรวจจับ Cyber Attack ได้แม่นยำถึง 85%

ทีมนักวิจัยจากแล็บ CSAIL ของ MIT ร่วมกับ PatternEX บริษัท Startup ด้าน Machine Learning ประสบความสำเร็จในการพัฒนาแพลทฟอร์มด้านความมั่นคงปลอดภัยโดยอาศัยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ชื่อว่า “AI2” ซึ่งสามารถวิเคราะห์แนวโน้ม ตรวจจับ และหยุดยั้งการโจมตีไซเบอร์ได้อย่างแม่นยำสูงถึง 85%

Read More »