Tag Archives: ai solutions

[Guest Post] สกาย ไอซีที เปิดภารกิจสร้าง “AI Mentor” จาก AI Trainer สู่การสร้าง AI Talent สู่อีโคซิสเท็ม

ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลในทุกกิจกรรมของชีวิต จำนวนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน AI หรือ AI Talent กลับไม่ได้เติบโตอย่างรวดเร็วในอัตราเดียวกัน เรื่องดังกล่าวกลายเป็นปัญหาของทั้งภาคการศึกษาและปัญหาของภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการ AI Talent สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นเหตุให้บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หนึ่งในภาคเอกชนที่เชี่ยวชาญด้าน AI ในระดับประเทศ มองเห็นถึงความสำคัญของการสร้าง “AI Mentor” และเริ่มดำเนินภารกิจผ่านการสร้างความร่วมมือกับคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ SenseTime ผู้นำด้าน AI Solutions รายใหญ่ของโลก

Read More »

[Guest Post] “สกาย ไอซีที” ผนึก “มธ.” และ “SenseTime” เสริมแกร่งการศึกษาไทย จัดเวิร์คช็อปติดอาวุธความรู้ด้าน AI แก่บุคลากรด้านการศึกษา

“สกาย ไอซีที” ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับประเทศ จับมือ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” และพันธมิตรยักษ์ใหญ่ด้าน AI Solutions ระดับโลก “SenseTime” จัดเวิร์คช็อปติดอาวุธความรู้ด้าน AI แก่บุคลากรด้านการศึกษา ช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด ให้พร้อมส่งต่อองค์ความรู้สู่วงกว้าง พร้อมทั้งมอบหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้าน AI Literacy สำหรับบุคลากรด้านการศึกษา ภายใต้ลิขสิทธิ์ SenseTime รวมมูลค่า 2.5 ล้านบาท

Read More »