Tag Archives: advertistment

Google อาจรู้จักเรามากกว่าตัวเราเองเสียอีก

เมื่อเทียบกับชีวิตจริงแล้ว Google อาจเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่สำหรับโลกออนไลน์ ไม่ว่าเราจะทำอะไรส่วนใหญ่ก็มักจะเริ่มต้นที่ Google Search ทั้งสิ้น นอกจากนี้ Google ยังมีบริการ Gmail, Google Docs, Google Maps, Google Chrome, Youtube ที่ช่วยสนับสนุนการดำรงชีวิตในโลกออนไลน์ของเรา และที่สำคัญคือ สิ่งเหล่านี้เป็นบริการฟรีแทบทั้งสิ้น

Read More »

Nokia เดินหน้าพัฒนา 5G พร้อมวางเครือข่ายสนับสนุน

Nokia บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของโลก ได้ประกาศเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี 5G ร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของญี่ปุ่นและเกาหลี เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของคนยุคใหม่และอุปกรณ์ Internet of Things ในอนาคต รวมทั้งให้การสนับสนุนโครงข่ายยุคปัจจุบันด้วยการออก Small Cell รุ่นใหม่ที่รองรับความเร็วสูงสุดถึง 1 Gbps และบริการการวิเคราะห์ข้อมูลระดับ Big Data ให้แก่วงการโฆษณา

Read More »

AVG เตรียมขายข้อมูลการเล่นเว็บและการค้นหาของผู้ใช้ให้บริษัทโฆษณา

เร่ิมต้นตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ที่นโยบายความเป็นส่วนบุคคลใหม่ของ AVG บริษัทแอนตี้ไวรัสชื่อดังจะเริ่มใช้งาน โดยเนื้อหาหลัก คือ AVG จะเริ่มการขายข้อมูลการเล่นเว็บไซต์และการค้นหาของผู้ใช้ให้แก่บริษัทโฆษณาออนไลน์ ขายข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ การค้นหา และแอพพลิเคชัน

Read More »