Tag Archives: 80 million tiny images

MIT ออกมาขอโทษต่อกรณีการเผยแพร่ Dataset ที่มีข้อมูลเหยียดเพศและชาติพันธุ์ ระบุนำ Dataset ออกจากระบบไม่ให้คนเข้าถึงได้แล้ว

หลังจากที่มีการตรวจพบว่า Dataset รูปภาพสำหรับใช้ในการ Train AI เพื่อจำแนกบุคคลหรือวัตถุของ MIT นั้นมีการใช้ถ้อยคำที่หยาบคายและเหยียดผู้คนอยู่ ทาง MIT ก็นำข้อมูลเหล่านั้นออกไม่ให้มีการเข้าถึงได้ พร้อมกล่าวขอโทษต่อสาธารณะ และแจ้งให้นักวิจัยและนักพัฒนาซอฟต์แวร์เลิกใช้ข้อมูลชุดนั้น รวมถึงขอร้องให้ทำการลบข้อมูลออกไปด้วย

Read More »