Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

นักคณิตศาสตร์แก้ปัญหา Sum-of-Three-Cubes Problem ได้อีกคำตอบแล้ว ใช้พลังประมวลผลจาก PC มากกว่า 400,000 เครื่อง

Andrew Booker ศาสตราจารย์ด้าน Pure Mathematics จาก University of Bristol และ Andrew Sutherland นักวิจัยสาขา Computational Number Theory แห่ง MIT ได้ออกมาเผยถึงความสำเร็จในการแก้ปัญหา Sum-of-Three-Cubes Problem ที่ผลลัพธ์เป็นปริศนามาตั้งแต่ปี 1954 ได้สำเร็จ ด้วยการใช้พลังประมวลผลจากเครื่อง PC จำนวนมากกว่า 400,000 เครื่องจากอาสาสมัครในโครงการ BOINC Charity Engine

Credit: TheRegister

โจทย์ของโครงการนี้คือการหาค่า k ในช่วงระหว่าง 1 ถึง 100 ที่สามารถเป็นไปได้ภายใต้สมการ x3 + y3 + z3 = k โดย x, y, z นั้นต้องเป็นจำนวนเต็ม ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเท่ากับ 42 ก็เป็นดังนี้

อันที่จริงแล้วก่อนหน้านี้ Andrew Booker เองก็เคยพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาประมวลผลจนเคยแก้ปัญหานี้ไปแล้วด้วยค่า k = 33 และในครั้งนี้เขาก็ได้นำโค้ดชุดเดิมเข้ามาใช้อีกครั้ง แต่ปัญหาครั้งนี้สามารถแก้ได้ด้วยเทคโนโลยีประมวลผลแบบ Crowd Sourcing จาก BOINC นั่นเอง

แนวคิดของ BOINC นั้นคือการนำงานประมวลผลขนาดใหญ่มาแตกย่อยให้เป็นโจทย์ที่เล็กลง แล้วส่งไปให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของอาสาสมัครทั่วโลกที่ติดตั้ง Agent ของ BOINC เอาไว้ช่วยทำการประมวลผลโจทย์ย่อยนั้นๆ ใน Background ทำให้เครื่อง PC เหล่านั้นยังคงใช้งานได้ปกติ เพียงแค่มีการสละ CPU, RAM และ Disk บางส่วนสำหรับนำไปใช้ประมวลผลโจทย์เหล่านั้นด้วยระหว่างทำงานนั่นเอง

ผู้ที่สนใจโครงการ BOINC สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://boinc.berkeley.edu/ ครับ ส่วนรายละเอียดของ Charity Engine สามารถศึกษาได้ที่ https://www.charityengine.com/about/how-it-works ครับ

ที่มา: https://www.theregister.co.uk/2019/09/07/three_cubes_problem/About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Alcatel-Lucent Enterprise แจกฟรี E-Book ดีๆ 6 สิ่งที่ต้องปรับปรุงในระบบเครือข่ายก่อนใช้ Wi-Fi 6

เมื่อ Wi-Fi ได้กลายเป็นช่องทางการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายพื้นฐานสำหรับผู้ใช้งานภายในธุรกิจองค์กรไปแล้ว แต่การมาของ Wi-Fi 6 ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น, รองรับ Application ที่ต้องการ Bandwidth สูงขึ้น ไปจนถึงการรองรับอุปกรณ์ IoT ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็ถือเป็นอีกก้าวที่ธุรกิจองค์กรต้องให้ความสำคัญ เพื่อรองรับอุปกรณ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

VMware TechTuesday Webinar: Intelligence Consistent Operation for Hybrid Cloud

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ IT Manager, Data Center Engineer, Cloud Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT, และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง VMware TechTuesday Webinar ในหัวข้อเรื่อง "Intelligence Consistent Operation for Hybrid Cloud" เพื่อเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีต่างๆ ของ VMware ที่จำเป็นในการสร้างระบบ Hybrid Cloud ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้