Wi-Fi Starbucks ถูกแฮ็ค! นำเครื่องลูกค้าไปใช้ขุด Cryptocurrency

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา ผู้ใช้งาน Twitter ได้ออกมารายงานถึงการค้นพบว่าระบบ Wi-Fi ของ Starbucks ที่ Buenos Aires ถูกแฮ็คเพื่อฝังโค้ด สำหรับใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่เชื่อมต่อ Wi-Fi ในร้านในการขุด Cryptocurrency

Credit: cherezoff/ShutterStock

 

Noah Dinkin คือผู้ที่นำเรื่องนี้มาออกมาตีแผ่บน Twitter โดยนอกจากเขาจะพบโค้ดขุด Cryptocurrency แล้ว เขายังพบอีกด้วยว่าโค้ดของหน้าเว็บดังกล่าวบนะรบบ Wi-Fi ของ Starbucks ยังจะทำการหน่วงผู้ใช้งานเอาไว้ เพื่อให้มีเวลาในการขุด Cryptocurrency ให้นานขึ้นด้วย โดยโค้ดที่ใช้นั้นเป็นโค้ดของ Coinhive เพื่อใช้สร้างเหรียญ Monero

อย่างไรก็ดี Starbucks ได้ออกมาแถลงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วว่าตอนนี้ได้แก้ปัญหาดังกล่าว และจัดการระบบ Wi-Fi ของตนเองให้ปลอดภัยแล้ว

ก็ถือเป็นอีกเคสที่น่าสนใจดีครับ ว่าระบบลักษณะนี้เองก็เริ่มถูกโจมตีฝังโค้ดกันแล้ว

 

ที่มา: https://www.cnbc.com/2017/12/12/starbucks-customer-laptops-hacked-to-mine-cryptocurrency.html


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ผลศึกษาเผยองค์กรสามารถตรวจพบเหตุการณ์ Breach ได้เองมากขึ้นแต่ยังล่าช้าอยู่

CrowdStrike ผู้ให้บริการโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยได้ศึกษาถึง Security Incidents กว่า 200 ครั้งพบว่าองค์กรกว่า 75% สามารถตรวจพบเหตุการณ์ Breach ได้เองซึ่งเพิ่มขึ้นมา 7% เมื่อเทียบกับปี 2017 อย่างไรก็ตามเวลาเฉลี่ยที่ใช้ยังกินเวลากว่า …

6 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ 802.11ax

ในปีหน้า 802.11ax ก็จะออกมาให้ผู้ใช้ได้สัมผัสกันแล้วซึ่งคาดว่าจะมีข้อดีเพิ่มขึ้นในหลายด้าน อย่างไรก็ตามวันนี้ NetworkComputing ได้นำเสนอถึง 6 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมาตรฐานนี้เราจึงขอสรุปสั้นๆ มาให้ได้ติดตามกัน