Wi-Fi Starbucks ถูกแฮ็ค! นำเครื่องลูกค้าไปใช้ขุด Cryptocurrency

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา ผู้ใช้งาน Twitter ได้ออกมารายงานถึงการค้นพบว่าระบบ Wi-Fi ของ Starbucks ที่ Buenos Aires ถูกแฮ็คเพื่อฝังโค้ด สำหรับใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่เชื่อมต่อ Wi-Fi ในร้านในการขุด Cryptocurrency

Credit: cherezoff/ShutterStock

 

Noah Dinkin คือผู้ที่นำเรื่องนี้มาออกมาตีแผ่บน Twitter โดยนอกจากเขาจะพบโค้ดขุด Cryptocurrency แล้ว เขายังพบอีกด้วยว่าโค้ดของหน้าเว็บดังกล่าวบนะรบบ Wi-Fi ของ Starbucks ยังจะทำการหน่วงผู้ใช้งานเอาไว้ เพื่อให้มีเวลาในการขุด Cryptocurrency ให้นานขึ้นด้วย โดยโค้ดที่ใช้นั้นเป็นโค้ดของ Coinhive เพื่อใช้สร้างเหรียญ Monero

อย่างไรก็ดี Starbucks ได้ออกมาแถลงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วว่าตอนนี้ได้แก้ปัญหาดังกล่าว และจัดการระบบ Wi-Fi ของตนเองให้ปลอดภัยแล้ว

ก็ถือเป็นอีกเคสที่น่าสนใจดีครับ ว่าระบบลักษณะนี้เองก็เริ่มถูกโจมตีฝังโค้ดกันแล้ว

 

ที่มา: https://www.cnbc.com/2017/12/12/starbucks-customer-laptops-hacked-to-mine-cryptocurrency.html


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Microsoft อัปเดตฟีเจอร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยให้ OneDrive

Microsoft ได้ประกาศเพิ่มความสามารถ ‘OneDrive Personal Vault’ เพื่อช่วยการป้องกันการเข้าถึงไฟล์บน OneDrive ด้วยวิธีการพิสูจน์ตัวตนที่เข้มแข็งขึ้นหรือใช้ 2-steps Verification

ผู้เชี่ยวชาญชี้พบปฏิบัติการของแฮ็กเกอร์จีนแทรกซึมผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์กว่า 10 แห่งในหลายทวีป

Cybereason บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้ออกรายงานว่ามีการค้นพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีกลุ่มแฮ็กเกอร์จีนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐเข้าแทรกซึมผู้ให้บริการด้านเครือข่ายโทรศัพท์ไม่ต่ำกว่า 10 แห่งในหลากหลายทวีป เช่น เอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป โดยปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับชื่อว่า ‘Soft Cell’