Softnix Hybrid Email Server สถาปัตยกรรมใหม่ที่จะช่วยให้ระบบ Email มีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่ายิ่งขึ้น

gartner

ปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ได้มีแนวโน้มการใช้งานระบบ Cloud Email เป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกอย่าง Google Apps for Business ที่อนุญาตให้องค์กรสามารถใช้งานทุกฟังก์ชั่นของ Gmail ได้ภายใต้ Domain Name ขององค์กร หรือ Microsoft Outlook.com หรือ Microsoft Exchange Online ก็เช่นเดียวกัน ซึ่ง Email นี้ถือเป็นหนึ่งในบริการ Cloud ที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลกเหนือกว่า Cloud รูปแบบอื่นๆ ด้วยประเด็นทางด้านเสถียรภาพในการทำงาน, การตรวจสอบความปลอดภัยบน Email และฟีเจอร์เสริมต่างๆ ที่ชวยให้องค์กรสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

ด้วยเหตุนี้ การติดตั้ง Email Server แบบ On-premise ภายในองค์กรจึงค่อยๆ เป็นที่นิยมน้อยลงเรื่อยๆ ทั้งด้วยประเด็นทางด้านฟีเจอร์ที่น้อยกว่าบริการ Cloud Email, ความยุ่งยากในการติดตั้งและดูแลรักษา, การประเมิน Bandwidth และ Infrastructure ที่ต้องการ รวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้าน License ที่หลายครั้งทำให้การเช่าใช้บริการ Cloud Email มีความคุ้มค่ายิ่งกว่า แต่หลายๆ องค์กรก็ยังคงเลือกที่จะติดตั้ง Email Server แบบ On-premise ด้วยประเด็นทางด้านความปลอดภัย, ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล, ความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเชิงลึก, การใช้งานในบางรูปแบบเช่น การใช้งาน Email เพื่อสื่อสารกันเฉพาะภายในองค์กร หรือบางกรณีการติดตั้งใช้งาน On-premise Email ก็อาจมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่าการเช่าใช้ Cloud Email ในระยะยาว เป็นต้น

hybridcloud

ดังนั้นเมื่อสำรวจดูแนวโน้มการลงทุนระบบ Email สำหรับองค์กรแล้ว ก็จะพบว่าทั้งทางเลือกในการเช่าใช้บริการ Cloud Email และการติดตั้ง On-premise Email ต่างก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดระดับองค์กรอยู่ทั้งคู่ ด้วยจุดดีจุดเสียที่แตกต่างกัน และความสามารถในการตอบโจทย์ต่อลักษณะการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันนั่นเอง

วันนี้ Softnix Messaging Server ซึ่งเป็นโซลูชั่น Email สำหรับองค์กร ได้มาพร้อมกับ Architecture ในรูปแบบ Hybrid Email Server ที่จะช่วยให้องค์กรมีทางเลือกใหม่เพิ่มขึ้น และนำข้อดีทั้งหมดของทั้ง Cloud Email และ On-premise Email มาใช้งานร่วมกันในองค์กร และเป็นทางเลือกที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับหลายๆ องค์กรได้จริง

sms_introduce

ระบบ Softnix Hybrid Email Server คืออะไร?

ระบบ Softnix Hybrid Email Server นี้จะช่วยให้องค์กรสามารถมีระบบ Email ที่ประกอบไปด้วย Cloud Email ทำงานร่วมกับ On-premise Email ภายใต้ชื่อ Domain Name เพียงชื่อเดียวได้ โดยองค์กรอาจจะเลือกให้มีผู้ใช้งานจำนวนหนึ่งที่ต้องการความสามารถในการติดต่อสื่อสารงานที่คล่องตัว ให้ใช้ Email Account อยู่บนบริการ Cloud Email ของ Google หรือ Microsoft ได้ ในขณะที่สำหรับผู้ใช้งานส่วนที่เหลือที่ต้องการฟังก์ชั่นของ Email แบบพื้นฐาน ก็ให้มีการใช้งาน Email Account ภายใน On-premise Email Server แทน เป็นต้น ในขณะที่การติดต่อสื่อสารกับองค์กรอื่นๆ ผ่านทาง Email ก็จะไม่เกิดความสับสน เพราะพนักงานทุกคนในองค์กรใช้งานอยู่ภายใต้ Domain Name เดียวกันทั้งหมด

HybridCloudWork

Softnix Hybrid Email Server กับการลดต้นทุนของระบบ Email

สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่อาจจะมีผู้ใช้งานหลายร้อยหรือหลายพันคน การเช่าใช้บริการ Cloud Email เพื่อให้พนักงานทุกคนมี Email Account เป็นของตนเองทั้งหมดอาจทำให้องค์กรต้องมีค่าใช้จ่ายหลายแสนหรือหลายล้านบาทต่อปี และต้องมีการสูญเสียค่าใช้จ่ายเหล่านี้อย่างต่อเนื่องทุกปี ในขณะที่ถ้าหากองค์กรเลือกใช้งาน On-premise Email ทั้งหมดแทน ก็อาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กรโดยรวมด้วยการจ่ายค่าลิขสิทธิ์เพียงครั้งเดียวจบได้ แต่ระบบ On-premise Email ก็อาจมีความสามารถไม่เพียงพอที่จะตอบโจทย์การใช้งานของพนักงานในองค์กรบางกลุ่ม

Softnix Hybrid Email Server จึงทำให้องค์กรสามารถเลือกลงทุน Cloud Email กับผู้ใช้งานเฉพาะกลุ่มที่จำเป็นได้ และสำหรับกลุ่มที่เหลือก็ลดต้นทุนด้วยการใช้งานบน On-premise Email แทน ทำให้ค่าใช้จ่ายทางด้านการเช่าใช้รายปีลดลงได้อย่างมหาศาล ในขณะที่ทุกคนยังคงมี Email Account ใช้งานของตัวเองได้อย่างอิสระ เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ในองค์กร

 

การสำรองข้อมูลของ Cloud Email ด้วย Softnix Hybrid Email Server

สำหรับองค์กรที่มี Email เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ และหลายครั้งที่ถึงแม้ระบบ Cloud Email จะหยุดทำงานหรือทำงานผิดปกติไปเป็นระยะเวลาไม่นาน ก็อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจได้ หรือถ้าหากมองถึงระยะยาวแล้วองค์กรเองก็ต้องการทางเลือกในการย้ายผู้ให้บริการ Cloud Email เพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาด และสามารถเลือกบริการที่เหมาะสมกับองค์กรได้อยู่ตลอด หรือถ้าหากองค์กรใดๆ มีการใช้งาน Email เป็นปริมาณมากจนต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับระบบ Storage ของ Cloud Email เพิ่มเติมอยู่อย่างสม่ำเสมอ ต่างก็เป็นประเด็นปัญหาที่องค์กรต่างๆ กำลังพบเจออยู่ทั้งสิ้น

ระบบ Softnix Hybrid Email นี้จะช่วยให้องค์กรสามารถทำการสำรองข้อมูลของผู้ใช้งานทุกคนบน Cloud Email มาอยู่บน On-premise Email ได้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถลบข้อมูล Email บน Cloud Email ได้ ในขณะที่ยังมี Email เก่าๆ สำรองเอาไว้บน On-premse Email ทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขยาย Storage บน Cloud และยังทำให้องค์กรมีทางเลือกในการย้ายผู้ให้บริการ Cloud Email ได้อย่างอิสระอีกด้วย

 

Softnix Messaging Server – ทางเลือกที่ใช่สำหรับ On-premise Email และ Hybrid Email Server

โดยทั่วไปแล้ว On-premise Email Server ที่ช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายได้ มักจะไม่ค่อยมีความสามารถใดๆ มากนัก แต่ Softnix Messaging Server ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปีนั้น สามารถตอบโจทย์ในการติดต่อสื่อสารระดับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่แพ้บริการ Cloud Email ในปัจจุบัน ทำให้ Softnix Messaging Server สามารถทำหน้าที่เป็น Standalone On-premise Email Server สำหรับองค์กรได้ทันที หรือจะใช้งานแบบ Hybrid Email ร่วมกับบริการ Cloud Email ที่ใช้งานอยู่ เพื่อลดต้นทุนก็ได้เช่นกัน

webmail1

Softnix Messaging Server มาพร้อมกับความสามารถดังต่อไปนี้

  • Enterprise Email Platform สามารถเข้าใช้งานอย่างยืดหยุ่นผ่าน Web, Mobile Web และ Mobile Application ได้ทั้งหมด
  • Full Collaboration รองรับการจัดการ Address Book, Calendar, To-do List และ Note ได้บนทุกอุปกรณ์ ผ่าน Web, Mobile และ MS Outlook ได้ทันที
  • Online File Sharing มีระบบ Cloud Storage ภายในตัวให้ผู้ใช้งานทำการ Upload ไฟล์ขนาดใหญ่ และทำการส่งต่อให้ผู้อื่นเป็น URL ได้
  • Online File Editing สำหรับไฟล์มาตรฐานต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงาน เช่น .docx, .pptx หรือ .xlsx นั้น ผู้ใช้งานสามารถทำการแก้ไขได้แบบ Online ทันที และยังมีระบบ Version Control ช่วยให้สามารถย้อนกลับไปใช้งานไฟล์เวอร์ชั่นเก่าๆ ได้
  • Hybrid Email Support รองรับการทำงานแบบ Hybrid Email ร่วมกับทั้ง Google และ Microsoft ได้เป็นอย่างดี

admin

Softnix Messaging Server เหมาะกับใคร?

ปัจจุบันนี้ Sofnix Messaging Server ได้มีลูกค้าองค์กรอยู่มากมายทั่วประเทศไทยในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีทั้งองค์กรทางภาครัฐที่มีการใช้งานมากกว่า 5,000 ผู้ใช้งานต่อองค์กร, หน่วยงานเอกชนที่มีสาขาทั่วประเทศกว่า 2,000 ผู้ใช้งาน, มหาวิทยาลัยที่ต้องการระบบ Email สำหรับคณาจารย์และนักศึกษา อีกทั้งยังถูกนำไปประยุคต์ใช้งานเฉพาะทางภายในธุรกิจที่เน้นการทำงานภายในเป็นหลัก เช่น ทำหน้าที่เป็นระบบ Electronic Data Interchange (EDI) เพื่อรับส่งข้อมูลใบสั่งซื้อและระบบส่งข้อมูลสมาชิกที่มีผู้ใช้งานนับหมื่นทั่วประเทศ เป็นต้น

โดยสรุปแล้ว Softnix Messaging Server เหมาะกับองค์กรดังต่อไปนี้

  • องค์กรขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก เช่น สถานศึกษา, หน่วยงานราชการ และเอกชนขนาดใหญ่ เพราะ Softnix มีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า และยังสามารถทำงานแบบ Hybrid Email ร่วมกับบริการ Cloud Email ที่มีอยู่ได้
  • องค์กรที่ต้องการระบบ On-premise Email ที่มีความสามารถครบครัน เป็นอีกทางเลือกสำหรับการเช่าใช้บริการ Cloud Email ที่มีฟีเจอร์มากมาย ในราคาที่ประหยัดกว่า

 

สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Softnix Messaging Server หรือ SMS สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.softnix.co.th/v3/softnix-messaging-server-sms/ หรือติดต่อบริษัท Softnix ได้ทันที่โทร 02-2454942 หรืออีเมลล์ info@softnix.co.th ได้ทันที

 

สำหรับผู้ที่ต้องการทดสอบระบบ Softnix Messaging Server สามารถทำการกรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อร้องขอการทดสอบใช้งานได้ทันที ทีมงาน Softnix จะติดต่อท่านกลับไปโดยเร็วที่สุด


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

เริ่มต้นกับ 5G NEXTGen Platform พร้อมนำพลังแห่ง 5G สู่ทุกธุรกิจ

หากพูดถึง 5G หลายท่านคงเคยได้ใช้งานผ่านมือถือกันมาบ้างแล้ว แต่นั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในมุมของฝั่ง Consumer ที่ท่านคุ้นเคยเท่านั้น แต่การนำ 5G มาใช้ในธุรกิจจริง ถึงแม้จะเป็นที่ตระหนักรับรู้ ว่า 5G มีขีดความสามารถมากมาย ที่รองรับการใช้งานเพื่อธุรกิจยุคใหม่ แต่สำหรับการนำไปใช้งานขององค์กรยังถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย …

NVIDIA เปิดตัว Jetson AGX Orin 32GB Production Module พร้อมวางจำหน่ายแล้ว

NVIDIA เปิดตัว Jetson AGX Orin 32GB Production Module สำหรับงาน AI และ Robotics พร้อมวางจำหน่ายแล้ว