Breaking News

Softnix Hybrid Email Server สถาปัตยกรรมใหม่ที่จะช่วยให้ระบบ Email มีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่ายิ่งขึ้น

ปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ได้มีแนวโน้มการใช้งานระบบ Cloud Email เป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกอย่าง Google Apps for Business ที่อนุญาตให้องค์กรสามารถใช้งานทุกฟังก์ชั่นของ Gmail ได้ภายใต้ Domain Name ขององค์กร หรือ Microsoft Outlook.com หรือ Microsoft Exchange Online ก็เช่นเดียวกัน ซึ่ง Email นี้ถือเป็นหนึ่งในบริการ Cloud ที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลกเหนือกว่า Cloud รูปแบบอื่นๆ ด้วยประเด็นทางด้านเสถียรภาพในการทำงาน, การตรวจสอบความปลอดภัยบน Email และฟีเจอร์เสริมต่างๆ ที่ชวยให้องค์กรสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

Read More »