ฟรี eBook: 6 ความท้าทายการบริหารจัดการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (ภาษาไทย) โดย Hitachi Vantara

Hitachi Vantara ผู้นำด้านโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสำหรับองค์กรธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ออก eBook ฉบับภาษาไทยเรื่อง “6 ความท้าทายการบริหารจัดการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (และวิธีการก้าวผ่านความท้าทายเหล่านั้น)” พร้อมแนะนำวิธี สร้างการจัดการแบบ “ทำน้อยแต่ได้มาก (Do more with less)” ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวที่พร้อมต่อยอดในอนาคต ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลด eBook ไปศึกษาได้ฟรี

ในยุค Digital Transformation นี้ แอปพลิเคชันธุรกิจขององค์กรต้องทำงานร่วมกับข้อมูลปริมาณมหาศาลและต้องประมวลผลแบบเรียลไทม์ การบริหารจัดการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลไม่ดีเพียงพออาจทำให้แอปพลิเคชันทำงานติดขัดและธุรกิจหยุดชะงักได้ ถ้าองค์กรยังต้องเผชิญกับภาระงานในการดูแลรักษาระบบและติดอยู่ในวงวันของการพัฒนานวัตกรรม แต่ยังหาทางออกที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการ “ทำน้อยแต่ได้มาก (Do more with less)” ไม่ได้ มันถึงเวลาแล้วที่จะพิจารณาถึงประเด็นการบริหารจัดการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบใหม่ที่ช่วยให้องค์กรก้าวข้ามปัญหาเหล่านั้น

eBook ฉบับภาษาไทยเรื่อง “6 ความท้าทายการบริหารจัดการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (และวิธีการก้าวผ่านความท้าทายเหล่านั้น)” ฉบับนี้มีความยาวทั้งหมด 13 หน้า เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ความท้าทายในการบริหารจัดการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในยุคปัจจุบัน ได้แก่ การขจัดจุดอ่อนด้านทักษะ, ทำน้อยแต่ได้มาก, การดึงศักยภาพจาก Data Center ออกมาให้มากขึ้น, การลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ, การรับมือกับการเติบโตของธุรกิจที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ และการปกป้องข้อมูล เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและความคล่องตัวที่พร้อมต่อยอดในอนาคต ไปจนถึงการแนะนำผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลจาก Hitachi Vantara ภายใต้แนวคิด PROVEN. POWERFUL. PREDICTABLE

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อดาวน์โหลด eBook ฉบับภาษาไทยได้ฟรีตามลิงค์ด้านล่าง


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

“ฟอร์ติเน็ตจับมือมหาวิทยาลัยศรีปทุม” เพื่อลดช่องว่างด้านทักษะ เพื่อต่อสู้ภัยไซเบอร์ของบุคลากรไทย [Guest Post]

“เปิดโอกาสให้บุคลากรไทยเข้าถึงหลักสูตรความรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลกล่าสุดของฟอร์ติเน็ต เพื่อปั้นผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพรุ่นเน็กซ์เจนเนอเรชั่น” ฟอร์ติเน็ต ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจร ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อจัดหลักสูตรการฝึกอบรมและออกประกาศนียบัตรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อันเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมระดับโลกให้นักศึกษาของไทย ความร่วมมือครั้งสำคัญนี้จะช่วยให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเพิ่มทักษะด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่ตรงกับความต้องการขององค์กรในประเทศไทยจากหลักสูตรที่ได้รับรางวัลของฟอร์ติเน็ต เพื่อเตรียมให้นักศึกษาพร้อมเป็นผู้เชี่ยวชาญ ลดช่องว่างด้านทักษะ ช่วยสร้างโลกดิจิทัลของไทยให้ปลอดภัย

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศเสริมความแข็งแกร่งในการเตรียมพร้อมเพื่อการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ด้วยนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลบนมัลติคลาวด์ [Guest Post]

ซอฟต์แวร์ที่ทำงานด้วยพลังของ AI จากเดลล์ และความสามารถในการดูแลรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่วยขับเคลื่อนการทำงานแบบ Zero Trust ที่ปกป้องทั้งข้อมูล พร้อมลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์