[PR] กลต.เชิญร่วมสัมมนา FinTech Forum : FinTech Challenge Pushing the Boundary วันที่ 19 ตุลาคม 2016

19 ตุลาคม 2016 นี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต. ขอเชิญร่วมงานสัมมนา FinTech Forum : FinTech Challenge Pushing the Boundary ที่จะตอบทุกข้อซักถาม เกี่ยวกับโครงการ FinTech Challenge ชิงทุนพัฒนานวัตกรรมมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมประเด็นที่น่าสนใจ เป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม

set_fintech_challenge_2016

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาที่นี่  http://www.sec.or.th/TH/Pages/fintech/fintech.aspx

FinTech Challenge : โครงการประกวดแนวคิด และผลงานนวัตกรรมด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัย โดยทีมที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบจะได้เข้าร่วมกิจกรรม Boot camp : “3-day FinTech Ideas” เพื่อเสริมสร้างความรู้ พัฒนาแนวคิดนวัตกรรม และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและกฎเกณฑ์ สามารถนำความรู้มาปรับพัฒนาผลงานได้อย่างเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้จริง พร้อมรับทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมรวม 410,000 บาท

  • รวมทีมเพื่อพัฒนานวัตกรรม 2-4 คน/ทีม
  • สมาชิกในทีมควรประกอบด้วย นักคิด นักสร้างสรรค์ นักการตลาด-ประชาสัมพันธ์ โดยมีสมาชิกอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาชิ้นงานเทคโนโลยีได้
  • มีแนวคิด หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ด้านการเงิน การลงทุน การธนาคาร
  • พัฒนานวัตกรรม พร้อมพบที่ปรึกษาจากหน่วยงานกำกับ และผู้เชี่ยวชาญตลอดโครงการ
  • พัฒนาธุรกิจอย่างก้าวกระโดด พบนักลงทุน … สร้างโอกาสทางธุรกิจ

รายละเอียดเพิ่มเติม / สมัครเข้าร่วมโครงการฯ http://www.fintechchallenge.info/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

หัวเว่ยขอเชิญร่วม Webinar ฟรี อัปเดตเทคโนโลยี Wi-Fi 6 วันที่ 30 เม.ย. 2019 ลุ้นรับ Smartphone และ Smart Watch

Huawei ขอเชิญเหล่า IT Manager, Network Engineer และ IT Admininstrator เข้าร่วม Webinar ฟรีในหัวข้อ "Wi-Fi 6 พร้อมแล้ว: จะเป็นผู้นำหรือเป็นผู้ตาม?" เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นทางด้านเทคโนโลยีของ Wi-Fi 6 และการนำไปใช้งานจริง ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2019 เวลา 14.00 - 15.00 โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้

เชิญร่วมงานสัมมนา Secure Your Business with Cloud Firewall โดย CS LOXINFO

CS LOXINFO ผู้ให้บริการ Data Center และระบบ Cloud ชั้นนำของไทย ร่วมกับ Palo Alto Networks จัดงานสัมมนา Secure Your …