Breaking News

Schneider เผย 5 แนวทางลดค่าใช้จ่ายในการดูแล Data Center

Schneider Electric ได้ออกมาเผยถึง 5 แนวปฏิบัติในการลดค่าใช้จ่ายด้านการดูแลรักษา Data Center สำหรับองค์กร ซึ่งทางทีมงาน TechTalkThai เห็นว่าน่าสนใจและมีบางมุมที่คนไม่ค่อยจะได้พูดถึงกันเท่าไหร่ จึงขอนำมาสรุปพร้อมเสริมแนวคิดต่างๆ ให้ทุกท่านได้อ่านกันดังนี้ครับ

Credit: ShutterStock.com

 

1. เลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับขนาดของ Workload ภายในระบบ

ปัจจุบันนี้เริ่มมี Data Center หลายแห่งที่มีขนาดเล็กลงเนื่องจากการมาของ Cloud ที่ทำให้ธุรกิจจำนวนมากตัดสินใจย้ายไปเช่าใช้บริการ Cloud แทนและยกเลิกการใช้งานระบบภายในที่มีอยู่เดิมไป ทำให้ Data Center ที่มีอยู่นั้นมีงานที่ต้องประมวลผลและข้อมูลที่ต้องจัดเก็บน้อยลง

การปรับเปลี่ยนระบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับปริมาณ Workload ที่่ลดน้อยลงนี้ก็จะช่วยให้เกิดความคุ้มค่าในการดูแลรักษา Data Center ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในแง่ของพลังงานและการระบายความร้อน รวมถึงการบริหารจัดการระบบต่างๆ ที่มีอยู่ ดังนั้นองค์กรเองก็อาจต้องทำการสำรวจและวางแผนปรับเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรของตนให้เหมาะกับระบบที่ยังคงเหลือในปัจจุบัน ซึ่งก็อาจทำให้สามารถปิด Hardware ต่างๆ จำนวนมากลงไปได้ และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนลงไปได้อย่างชัดเจน

 

2. นำ IoT มาใช้ปรับปรุงวิธีการดูแลรักษา Data Center

ด้วยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน การติดตามดูแลรักษาระบบ IT ภายใน Data Center จึงสามารถทำได้อย่างแม่นยำยิ่งกว่าเมื่อก่อนด้วยข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการตรวจจับจากภายใน Data Center เอง ทำให้เหล่าองค์กรสามารถตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนระบบต่างๆ ภายใน Data Center เองได้โดยไม่ต้องรอให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายเข้ามาให้คำแนะนำ หรืออาจตัดสินใจยังไม่เปลี่ยนระบบได้จากข้อมูลที่มีอยู่ ทำให้รอบการลงทุนของระบบ IT ภายใน Data Center นั้นเปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อน และใช้งาน Hardware ทุกชิ้นได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดไปในเวลาเดียวกัน

 

3. ดูแลฝ่าย IT ให้มีความสุข อย่าให้เกิดการลาออกบ่อย

ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การดูแลรักษา Data Center มีประสิทธิภาพสูงสุดได้นั้น ก็คือการที่มีบุคลากรซึ่งเข้าใจในระบบต่างๆ เป็นอย่างดี และสามารถทำงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ เกิด Downtime ต่ำที่สุด ดังนั้นการลงทุนกับบุคลากรที่มีอยู่จึงถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่มีความคุ้มค่าสูงยิ่งกว่าหนทางอื่นๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งการกำหนด Career Path ของพนักงานแต่ละคนให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง หรือการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ใหม่ๆ และทำงานได้อย่างมีปะรสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นไปเสมอ รวมถึงการให้ความสำคัญกับผลงานที่เกิดขึ้นจากการดูแลรักษา Data Center เหล่านี้อย่างต่อเนื่องก็จะเป็นอีกหนทางในการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงาน

 

4. ฝึกอบรมความรู้เฉพาะทางสำหรับ Data Center ขององค์กร

นอกเหนือจากการฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันแล้ว การสร้างหลักสูตรเพื่ออบรมเรื่องเทคโนโลยี, สถาปัตยกรรม และกระบวนการการทำงานของ Data Center ขององค์กรให้กับพนักงานก็เป็นอีกสิ่งสำคัญที่ควรทำ ทั้งในเชิงของการทบทวนพนักงานปัจจุบันให้ได้อัปเดตอยู่ต่อเนื่องว่าตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างภายใน Data Center และการฝึกอบรมพนักงานใหม่เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีขึ้น รวมถึงการอบรมเหล่านี้เองก็อาจจะเป็นการยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ภายใน Data Center ให้ยืนยาวขึ้น และส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดรายจ่ายในระยะยาวได้ดีขึ้นด้วย

 

5. ต้องคอยบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ทุกๆ วันอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจุบันนี้ด้วยความรวดเร็วของธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นกับ Data Center อย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้เดิมทีเหล่าผู้ดูแลระบบ Data Center จะไม่อยากเข้าไปปรับเปลี่ยนอะไรภายใน Data Center มากนักเพราะระบบนั้นถูกออกแบบและปรับแต่งมาให้ทำงานได้ดีอยู่แล้ว แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดเร็วขึ้น เช่น การย้ายระบบขึ้นไปยัง Cloud, การเปิดระบบทดสอบเทคโนโลยีใหม่ๆ, การที่แผนกต่างๆ นำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้งาน และอื่นๆ การวิเคราะห์และปรับปรุง Data Center ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่ทุกวันนี้จึงกลายเป็นงานที่ต้องให้ความสำคัญมากยิ่งกว่าแต่ก่อน ดังนั้นรอบของการบริหารจัดการภาพรวมของการใช้งาน Data Center ทั้งหมดจึงควรจะสั้นลง เพื่อให้ความคุ้มค่าของระบบโดยรวมสูงขึ้นไปนั่นเอง

 

ที่มา: https://blog.schneider-electric.com/datacenter/2018/01/11/5-ways-reduce-data-center-operations-costs/About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Video Webinar] Enterprise Container Management with Google Kubernetes Engine

สำหรับผู้ที่ไม่เข้าฟังบรรยาย Tangerine | Google Webinar เรื่อง “Enterprise Container Management with Google Kubernetes Engine (GKE)” พร้อมสาธิตความสามารถเด็ดของ …

Leadership Vision: New Normal Data-Driven Business บทสัมภาษณ์คุณสันติสุข ลิ้มปิติเจริญโชติ STelligence

ปี 2020 ที่ทุกธุรกิจและผู้ประกอบการทุกรายต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่คาดการณ์ไม่ได้นี้ การใช้ข้อมูลมาตัดสินใจในธุรกิจถือเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่รอดและเติบโตท่ามกลางภาวะนี้ ทิศทางการลงทุนด้าน Data ของธุรกิจองค์กรควรเป็นอย่างไร? หลักคิดในการตัดสินใจโครงการด้าน Data สำหรับธุรกิจในยามนี้มีอะไรบ้าง? พบคำตอบของคำถามเหล่านี้ได้ในบทความ "Leadership Vision: New Normal Data-Driven Business" บทสัมภาษณ์คุณสันติสุข ลิ้มปิติเจริญโชติ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท STelligence จำกัด