[PR] แซส กูรูด้านเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง ติดอันดับผู้นำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเวทีการประชุม นักธุรกิจชั้นนำให้ความชื่นชมแซส ที่มุ่งมั่นพันธกิจ การเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ – การพาดหัวข่าวที่ยกให้แซสเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี ไม่ใช่เป็นเพียงคำขึ้นต้นอันสวยหรู หากแต่เป็นวิธีการที่บริษัทผู้นำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลแห่งนี้ มุ่งมั่นในพันธกิจ การเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการนำมาเป็นแนวทางปฎิบัติเพื่อการดำเนินธุรกิจ โดยจากการประชุมสนทนาของกลุ่มนักธุรกิจรายสำคัญระดับโลกได้เลือกให้แซส เป็นผู้นำด้านการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม มีแนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยจะเห็นได้ในรายงานประจำปีด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มุ่งสร้างการตื่นรู้ ( Create, Grow, Sustain : Leading by Example ) ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 คอยยกตัวอย่างบรรษัทการเป็นพลเมืองที่ดี และนำเสนอรายชื่อบริษัทที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการความท้าทายด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่ดีในองค์กร โดยควบคู่ไปกับการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และอัตราการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจ

นายมิเกล เรโนลด์ส บรานโด้ ผู้แต่งหนังสือเรื่อง “เดอะ ซัสเทนนาเบิล ออร์กาไนเซชั่น : เกี่ยวกับกระบวนทรรศ์ความเป็นธรรมในสังคม กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “แซส เป็นบริษัทตัวอย่างที่ชัดเจนมากทางด้านการพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืน เนื่องจากแซสมีความเข้าใจในค่านิยมของการทำงานร่วมกัน, การยอมรับ, อัตราค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และมีเป้าหมายที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี” และกล่าวต่ออีกว่า “จิม กูดไนท์ ซีอีโอ ของแซส ได้รับการยอมรับในโลกธุรกิจว่า เป็นบุคคลหนึ่งที่ประสบความสำเร็จ จากการที่เขาให้ความสำคัญเรื่องบุคลากรเป็นอันดับแรก และเมื่อบุคลากรในองค์กรได้รับการปฏิบัติอย่างดีแล้ว พวกเขาจะสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานที่ยอดเยี่ยม”

แซส ทำงานอย่างใกล้ชิดกับพนักงาน ซัพพลายเออร์ และลูกค้า เพื่อส่งเสริมให้เกิดสถานที่ทำงานสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่ออนาคตของทุกคน

“อนาคตของเราขึ้นอยู่กับการกระทำในวันนี้” จิม กู๊ดไนท์ ซีอีโอของแซสกล่าว และเสริมว่า “นี่คือเหตุผลว่า ทำไมเราจึงให้การสนับสนุนชุมชนที่เราทำงานอยู่ ทำสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด รวมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาเพื่อสร้างนักนวัตกรรมรุ่นต่อไป”

ทั้งนี้ ความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่น เมื่อปี 2557 ของแซส ครอบคลุม :

  • ผลิตพลังงานสะอาดได้ถึง 3.8 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนทั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา และแบบติดตั้งบนพื้นดิน
  • ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก แม้ว่าจะมีการนับรวมส่วนของพื้นที่สำนักงานเข้ามา
  • ได้คะแนนในโครงการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอน ( CDP ) เพิ่มเป็น 88% และได้รับการจัดอันดับผลการดำเนินงาน ระดับ B
  • มีการแปลงของเสียจากการผลิตได้ถึง 50% และของเสียจากงานก่อสร้าง 88% จากสถานที่ฝังกลบทั่วโลก
  • ลดการใช้น้ำลง 1.9% ทั่วโลก ขณะที่ มีการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่เพิ่มขึ้น 41%
  • อาคารสำนักงานแห่งใหม่ล่าสุดของบริษัทได้รับรางวัล LEED® Gold certification จากการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ระบบไฟฟ้าแห่งใหม่จำนวน 18 แห่งสำหรับพนักงาน และจัดสรรพื้นที่จอดรถระดับบนทั่วโลก ให้เป็นสถานีบริการพลังงานสำหรับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

แซส ได้จัดทำรายงานล่าสุดเกี่ยวกับการเป็นเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นข้อมูลการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดของปี 2557 ไว้ในรูปแบบไฟล์พีดีเอฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการพิมพ์ หรือการแบ่งปัน ผู้อ่านสามารถเลือกดาวน์โหลดเฉพาะหัวข้อตามความสนใจ หรือรายงานฉบับเต็ม และรายงานของปีนี้ ยังมีการบูรณาการกับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมผ่านทางรายงานที่ได้จากเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล SAS® Visual Analytics เพื่อให้การค้นหาคอนเทนท์ได้อย่างง่ายดาย สำหรับการแบ่งปันข้อมูลกับลูกค้า หรือคู่ค้า

รางวัลเกียรติยศอื่น ๆ ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

อาคารคิว ( Building Q ) ซึ่งสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนตุลาคม 2557 นับเป็นอาคารสำนักงานแห่งที่ 7 ของแซสที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED และปัจจุบันได้รับรางวัล LEED® Gold certification จากการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยอาคารลำดับที่ 23 ในแครี เฮ้าส์ ซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการโซลูชั่น SAS Solutions On Demand ที่สนับสนุนสภาพแวดล้อมการทำงานแบบคลาวด์แห่งนี้ จะสนับสนุนความต้องการใช้งานเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูล SAS Cloud Analytics solutions ที่เติบโตขึ้นของลูกค้า โดยการติดตั้งการทำงานแบบระบบคลาวด์ จะช่วยให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนลดการใช้แหล่งทรัพยากรในทุกระบบของเทคโนโลยี

นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ แซส ยังคว้ารางวัล Corporate Challenge Teamwork Award ประจำปี 2558 จากงาน Corporate Earth Day Celebration จัดโดย Earth Share North Carolina ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร โดยทีมจิตอาสาของแซส ใช้เวลาตลอดช่วงบ่ายทำงานกับองค์กร SEEDS ซึ่งเป็นงานที่ไม่แสวงผลกำไรในท้องถิ่นในเมืองเดอแรม รัฐนอร์ทคาโรไลน่า ภายใต้การดำเนินโครงการสร้างรั้วกันขโมยได้แล้วเสร็จ

sas-taveesak2

“จิตอาสาของแซสได้ทำการติดตั้งรั้วกันขโมย ความสูง 37 ฟุต ขนย้าย และผสมคอนกรีต ในปริมาณเกือบ 2,000 กิโลกรัม สำหรับสร้างเสารั้ว 5 ต้น” เจอรี่ วิลเลียมส์ ผู้จัดการโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของแซสกล่าว และ เสริมว่า “นี่คือแบบฝึกหัดในการสร้างทีมที่ยอดเยี่ยม ซึ่งได้ทั้งความสนุก และเป็นการให้รางวัลกับตัวเอง” 

ทั้งนี้ สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นบริษัทผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ได้ที่เว็บไซต์ SAS Corporate Social Responsibility และยังสามารถเรียกอ่านรายงาน รายละเอียดผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ทั่วโลกของแซสได้ที่เว็บไซต์นี้

 

เกี่ยวกับบริษัท แซส

SAS logo pms 285S mark black SAS JPEG

บริษัท แซส เป็นผู้นำในตลาดซอฟต์แวร์และบริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ( Business Analytics ) ด้วยโซลูชั่นเชิงนวัตกรรมที่ให้ลูกค้าในรูปของ Integrated Framework ทำให้บริษัท แซส สามารถช่วยลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าผ่านการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีและรวดเร็วขึ้น สำหรับจำนวนลูกค้าที่ได้นำโซลูชั่นของแซสไปใช้แล้วนั้นมีมากกว่า 65,000 แห่งทั่วโลก และนับตั้งแต่ปี 2519 เป็นต้นมา แซสเดินหน้าอย่างมุ่งมั่นในการเป็น “พลังแห่งการรอบรู้” ( The Power to Know® ) สำหรับลูกค้าทั่วโลก


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Dell เสริมความสามารถให้ Apex ตอบโจทย์ Multi-Cloud ได้ดียิ่งขึ้น

Dell Technologies ได้ออกมาประกาศเปิดตัวความสามารถใหม่ด้าน Multi-Cloud ให้กับผลิตภัณฑ์ตระกูล Apex เพื่อช่วยให้ธุรกิจองค์กรสามารถก้าวเข้าสู่โลกของ Multi-Cloud ได้ดียิ่งขึ้น ดังนี้

เปิดตัว Google Vertex AI Forecast ระบบ AI สำหรับข่วยวางแผนให้ธุรกิจค้าปลีก

Google ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Vertex AI Forecast เครื่องมือ AI สำหรับช่วยทำนาย Demand ในอนาคตได้อย่างแม่นยำให้กับธุรกิจค้าปลีกโดยเฉพาะ