CDIC 2023

[PR] แซส กูรูด้านเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง ติดอันดับผู้นำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเวทีการประชุม นักธุรกิจชั้นนำให้ความชื่นชมแซส ที่มุ่งมั่นพันธกิจ การเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ – การพาดหัวข่าวที่ยกให้แซสเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี ไม่ใช่เป็นเพียงคำขึ้นต้นอันสวยหรู หากแต่เป็นวิธีการที่บริษัทผู้นำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลแห่งนี้ มุ่งมั่นในพันธกิจ การเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการนำมาเป็นแนวทางปฎิบัติเพื่อการดำเนินธุรกิจ โดยจากการประชุมสนทนาของกลุ่มนักธุรกิจรายสำคัญระดับโลกได้เลือกให้แซส เป็นผู้นำด้านการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม มีแนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยจะเห็นได้ในรายงานประจำปีด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มุ่งสร้างการตื่นรู้ ( Create, Grow, Sustain : Leading by Example ) ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 คอยยกตัวอย่างบรรษัทการเป็นพลเมืองที่ดี และนำเสนอรายชื่อบริษัทที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการความท้าทายด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่ดีในองค์กร โดยควบคู่ไปกับการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และอัตราการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจ

นายมิเกล เรโนลด์ส บรานโด้ ผู้แต่งหนังสือเรื่อง “เดอะ ซัสเทนนาเบิล ออร์กาไนเซชั่น : เกี่ยวกับกระบวนทรรศ์ความเป็นธรรมในสังคม กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “แซส เป็นบริษัทตัวอย่างที่ชัดเจนมากทางด้านการพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืน เนื่องจากแซสมีความเข้าใจในค่านิยมของการทำงานร่วมกัน, การยอมรับ, อัตราค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และมีเป้าหมายที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี” และกล่าวต่ออีกว่า “จิม กูดไนท์ ซีอีโอ ของแซส ได้รับการยอมรับในโลกธุรกิจว่า เป็นบุคคลหนึ่งที่ประสบความสำเร็จ จากการที่เขาให้ความสำคัญเรื่องบุคลากรเป็นอันดับแรก และเมื่อบุคลากรในองค์กรได้รับการปฏิบัติอย่างดีแล้ว พวกเขาจะสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานที่ยอดเยี่ยม”

แซส ทำงานอย่างใกล้ชิดกับพนักงาน ซัพพลายเออร์ และลูกค้า เพื่อส่งเสริมให้เกิดสถานที่ทำงานสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่ออนาคตของทุกคน

“อนาคตของเราขึ้นอยู่กับการกระทำในวันนี้” จิม กู๊ดไนท์ ซีอีโอของแซสกล่าว และเสริมว่า “นี่คือเหตุผลว่า ทำไมเราจึงให้การสนับสนุนชุมชนที่เราทำงานอยู่ ทำสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด รวมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาเพื่อสร้างนักนวัตกรรมรุ่นต่อไป”

ทั้งนี้ ความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่น เมื่อปี 2557 ของแซส ครอบคลุม :

  • ผลิตพลังงานสะอาดได้ถึง 3.8 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนทั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา และแบบติดตั้งบนพื้นดิน
  • ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก แม้ว่าจะมีการนับรวมส่วนของพื้นที่สำนักงานเข้ามา
  • ได้คะแนนในโครงการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอน ( CDP ) เพิ่มเป็น 88% และได้รับการจัดอันดับผลการดำเนินงาน ระดับ B
  • มีการแปลงของเสียจากการผลิตได้ถึง 50% และของเสียจากงานก่อสร้าง 88% จากสถานที่ฝังกลบทั่วโลก
  • ลดการใช้น้ำลง 1.9% ทั่วโลก ขณะที่ มีการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่เพิ่มขึ้น 41%
  • อาคารสำนักงานแห่งใหม่ล่าสุดของบริษัทได้รับรางวัล LEED® Gold certification จากการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ระบบไฟฟ้าแห่งใหม่จำนวน 18 แห่งสำหรับพนักงาน และจัดสรรพื้นที่จอดรถระดับบนทั่วโลก ให้เป็นสถานีบริการพลังงานสำหรับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

แซส ได้จัดทำรายงานล่าสุดเกี่ยวกับการเป็นเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นข้อมูลการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดของปี 2557 ไว้ในรูปแบบไฟล์พีดีเอฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการพิมพ์ หรือการแบ่งปัน ผู้อ่านสามารถเลือกดาวน์โหลดเฉพาะหัวข้อตามความสนใจ หรือรายงานฉบับเต็ม และรายงานของปีนี้ ยังมีการบูรณาการกับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมผ่านทางรายงานที่ได้จากเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล SAS® Visual Analytics เพื่อให้การค้นหาคอนเทนท์ได้อย่างง่ายดาย สำหรับการแบ่งปันข้อมูลกับลูกค้า หรือคู่ค้า

รางวัลเกียรติยศอื่น ๆ ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

อาคารคิว ( Building Q ) ซึ่งสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนตุลาคม 2557 นับเป็นอาคารสำนักงานแห่งที่ 7 ของแซสที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED และปัจจุบันได้รับรางวัล LEED® Gold certification จากการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยอาคารลำดับที่ 23 ในแครี เฮ้าส์ ซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการโซลูชั่น SAS Solutions On Demand ที่สนับสนุนสภาพแวดล้อมการทำงานแบบคลาวด์แห่งนี้ จะสนับสนุนความต้องการใช้งานเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูล SAS Cloud Analytics solutions ที่เติบโตขึ้นของลูกค้า โดยการติดตั้งการทำงานแบบระบบคลาวด์ จะช่วยให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนลดการใช้แหล่งทรัพยากรในทุกระบบของเทคโนโลยี

นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ แซส ยังคว้ารางวัล Corporate Challenge Teamwork Award ประจำปี 2558 จากงาน Corporate Earth Day Celebration จัดโดย Earth Share North Carolina ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร โดยทีมจิตอาสาของแซส ใช้เวลาตลอดช่วงบ่ายทำงานกับองค์กร SEEDS ซึ่งเป็นงานที่ไม่แสวงผลกำไรในท้องถิ่นในเมืองเดอแรม รัฐนอร์ทคาโรไลน่า ภายใต้การดำเนินโครงการสร้างรั้วกันขโมยได้แล้วเสร็จ

sas-taveesak2

“จิตอาสาของแซสได้ทำการติดตั้งรั้วกันขโมย ความสูง 37 ฟุต ขนย้าย และผสมคอนกรีต ในปริมาณเกือบ 2,000 กิโลกรัม สำหรับสร้างเสารั้ว 5 ต้น” เจอรี่ วิลเลียมส์ ผู้จัดการโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของแซสกล่าว และ เสริมว่า “นี่คือแบบฝึกหัดในการสร้างทีมที่ยอดเยี่ยม ซึ่งได้ทั้งความสนุก และเป็นการให้รางวัลกับตัวเอง” 

ทั้งนี้ สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นบริษัทผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ได้ที่เว็บไซต์ SAS Corporate Social Responsibility และยังสามารถเรียกอ่านรายงาน รายละเอียดผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ทั่วโลกของแซสได้ที่เว็บไซต์นี้

 

เกี่ยวกับบริษัท แซส

SAS logo pms 285S mark black SAS JPEG

บริษัท แซส เป็นผู้นำในตลาดซอฟต์แวร์และบริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ( Business Analytics ) ด้วยโซลูชั่นเชิงนวัตกรรมที่ให้ลูกค้าในรูปของ Integrated Framework ทำให้บริษัท แซส สามารถช่วยลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าผ่านการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีและรวดเร็วขึ้น สำหรับจำนวนลูกค้าที่ได้นำโซลูชั่นของแซสไปใช้แล้วนั้นมีมากกว่า 65,000 แห่งทั่วโลก และนับตั้งแต่ปี 2519 เป็นต้นมา แซสเดินหน้าอย่างมุ่งมั่นในการเป็น “พลังแห่งการรอบรู้” ( The Power to Know® ) สำหรับลูกค้าทั่วโลก


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ยกระดับบริการขององค์กรอย่างมั่นใจด้วย HPE Aruba Networking SASE โดย ยิบอินซอย

HPE Aruba Networking นำเสนอ Unified SASE ที่รวมเอาความสามารถของเทคโนโลยี SD-WAN และ SSE เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อความง่ายดายในการบริหารจัดการ SD-WAN, Routing, WAN Optimization ตลอดจนการบังคับใช้นโยบายความปลอดภัยได้แบบ end-to-end เพื่อให้การทำงานของแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มั่นคงปลอดภัย ลดต้นทุน และพร้อมให้บริการเสมอ

NSA จัดตั้งศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยของ AI

สหรัฐฯได้ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยของตนเพิ่มอีกหนึ่งขั้น สืบเนื่องจากความสำคัญของ AI โดยหน่วยงานความมั่นคงของชาติ(NSA) ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ที่ติดตาม เฝ้าระวัง ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องจากการนำ AI เข้ามาใช้ในหน่วยงานต่างๆ รวมถึงเอกชนที่สำคัญ