CDIC 2023

[PR] แซส รับรางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2558 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

sas-amcham-csr-excellence-recognition-2015

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด ( คนกลาง ) เข้ารับรางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2558” ( “AMCHAM CSR Excellence ( ACE ) Recognition 2015” ) จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ( AMCHAM ) โดยมี นายนายกลิน ทาวน์เซนด์ เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ( คนซ้าย ) ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วย นายดาร์เรน บัคลีย์ ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ( คนขวา ) ในฐานะเป็นองค์กรที่ทำกิจกรรมและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และยังได้จัดทำโครงการ แซส เคอริคูลัม พาธเวย์ ( SAS Curriculum Pathways ) ซึ่งเป็นบทเรียนออนไลน์ทางการศึกษา ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ChatGPT เปิดให้ผู้ใช้งานโต้ตอบด้วยเสียงและส่งรูปภาพได้แล้ว

ChatGPT เปิดให้ผู้ใช้งานโต้ตอบด้วยเสียงและส่งรูปภาพได้แล้ว

DGA เปิดผลงาน รัฐบาลดิจิทัล ประหยัด คุ้มค่ามูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 8 พันล้านบาท ชูกลยุทธ์ เข้าถึงบริการภาครัฐ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้ ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ในบทบาท Smart Connector เชื่อมต่อภาครัฐทุกภาคส่วนกับประชาชน [Press Release]

DGA อัพเดทความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลของไทย มุ่งเป้ายกระดับงานบริการ ทั่วประเทศให้เป็นดิจิทัล พร้อมขยายบริการรัฐบนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ให้ครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวัย สามารถรับบริการภาครัฐได้ แฮบปี้ คนไทยตื่นตัวการใช้บริการรัฐผ่านแอปพลิเคชัน และใช้บริการดิจิทัลภาครัฐทุกบริการรวมกว่า 4 ร้อยล้านครั้ง โดยไม่รวมบริการโครงสร้างพื้นฐาน DG …