CDIC 2023

ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้า Microsoft Office 365 และ Azure ในยุโรปได้ แต่ระบบของ Microsoft ยังแจ้งว่ายังทำงานได้ปกติ

microsoft_office_365_banner

วันนี้ผู้ใช้งานของ Microsoft Office 365 และ Microsoft Azure ในยุโรปประสบปัญหาไม่สามารถ Login เข้าไปใช้บริการได้ ในขณะที่ระบบแสดงสถานะของ Microsoft เองนั้นยังแจ้งว่าระบบทำงานได้ปกติอยู่ ทั้งนี้กลุ่มผู้ใช้งานก็มีการสันนิษฐานว่าปัญหาอาจเกิดจากการที่ Microsoft Azure Active Directory ทำงานผิดปกติจึงไม่สามารถเข้าใช้งานได้

ทั้งนี้ทาง Microsoft ยังไม่แถลงถึงต้นตอของปัญหาแต่อย่างใด แต่นี่ก็ถือเป็นอีกครั้งของปีที่บริการ Cloud นั้นไม่สามารถเข้าใช้งานได้

** อัพเดต ตอนนี้ทาง Microsoft ออกมาแถลงแล้วครับว่าต้นตอของปัญหาเกิดจาก Azure Active Directory จริงๆ และกำลังทำการแก้ไขปัญหาอยู่ โดยบริการที่ได้รับผลกระทบนั้นได้แก่ Web App, Operational Insights, Machine Learning, portal.azure.com และ manage.windowsazure.com

ที่มา: http://www.theregister.co.uk/2015/12/03/office_365_goes_offline/ 


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Unlock the Limits of Your SAP System with Google Cloud โดย Tangerine [18 ต.ค. 2023]

พลาดไม่ได้! สำหรับองค์กรที่ใช้ระบบ SAP ซึ่งนับเป็นระบบสำคัญที่อยู่เบื้องหลังในการดำเนินธุรกิจให้สำเร็จ ซึ่งภายใต้การแข่งขันที่สูงขึ้นความสำคัญก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ฉะนั้นจะทำอย่างไร? ให้ธุรกิจสามารถรองรับการใช้งานตามความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และจะดีกว่าหรือไม่ หากสามารถนำข้อมูลภายใน SAP มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลภายนอก สร้าง Analytics Dashboard ได้ง่ายและรวดเร็ว …

Raspberry Pi 5 เตรียมวางขายภายในตุลาคมนี้

สำหรับแฟนๆ บอร์ดประมวลผลขนาดเล็กอย่าง Raspberry Pi เป็นเวลากว่า 4 ปีที่ทางผู้ผลิตไม่ได้ปล่อยเวอร์ชันใหม่มาถึง 4 ปี วันนี้มีการปล่อยวีดีโอแนะนำ Raspberry Pi 5 ออกมาแล้ว พร้อมวางจำหน่ายสู่ตลาดในเดือนหน้า …